Google ansöker till de amerikanska energimyndigheterna om att bli elkraftsleverantör.

Ansökan skickades till Federal Energy Regulatory Commission i slutet av december. Den ska ge Google möjlighet att köpa och sälja elkraft, på samma sätt som stora energileverantörer och mäklare, skriver Wall Street Journal.

Ansökan skickades in av dotterbolaget Google Energy. Syftet är främst köpa stora mängder elektricitet för att hantera de egna energibehoven och kunna inrikta köpen mot hållbara energislag.

Google är bland de första it-bolagen som går denna väg för att klara sitt energibehov. Även Yahoo har övervägt att ansöka.

I dagsläget har uppemot 1 500 företag rätt att handla med elkraft, och Googles ansökan säger en del om hur stort energibehov företaget har.

Rich Miller, som är redaktör för onlinenyhetsbrevet Data Center Knowledge uppger till Wall Street Journal att han har identifierat 24 Google-datacenter, och att dessa är i en storleksklass som kräver mellan 30 och 50 megawatt per styck för att fungera.

Därmed skulle Googles energibehov ungefär motsvara produktionen i två normalstora kraftanläggningar.