Ett fel som upptäcks under test eller ute hos kund kostar beställaren 200 gånger mer än när det upptäcks i kravställningen. Om ett fel kostar 1 000 kronor att rätta under kravställningen kostar det 200 000 kronor att rätta det i test eller hos kund.

Ett helt felfritt system produktionssätts sällan. En inte ovanlig bedömning är att fyra procent av det totala antalet fel hittas i produktion.

Om vi har ett it-projekt med 500 testfall så betyder det 20 fel per projekt. Om ett fel kostar 200 000 kronor att rätta innebär det en total merkostnad på hela 4 000 000 kronor för ett it-projekt när en bra kravställning saknas.

Det här är inte acceptabelt. Nu måste kravställningen börja prioriteras. Ansvarsområdet för kravfångaren måste breddas så att funktionen finns med i hela it- eller produktutvecklingsprojektet. Så fungerar det som en brygga mellan it-avdelningen eller produktavdelningen och verksamheten.

Brist på krav och test påver- kar samhället. Det är inte ovanligt att myndigheternas it-system inte fungerar eftersom de inte prioriterar test.

När it-systemen inte fungerar kan medborgare avlyssnas och dataregister samköras utan att vi känner till omfattningen. Uppgifter om personer kan hamna fel om man inte har koll på it-relaterade register.

Tidspress är ett problem. I it-projekt ställs krav innan projektet startar, test involveras senare. Det betyder att projekt A testas medan testarna kravställer projekt B. Beställare lämnar över för mycket ansvar på it-avdelningen. Produktutvecklingsavdelningar vänder ryggen till och förväntar sig en korrekt leverans.

Sannolikheten för att beställare får det it-system de räknat med är liten. Det leder till dålig stämning på it-avdelningen eftersom krav och test inte anses klara sina jobb.

Så vad bör då göras? Inom det akademiska måste forskningen ta fram realistiska mätmetoder och mått för kravhantering och test. Akademiker måste jobba mer med industrin. Forskningsfinansiärer måste inse värdet av forskning i industrin.

Det är lättare att publiceras om man inte forskar i industrin. Det gör att industrinära och industrirelevant forskning inte har lika hög status som mer inåtvänd akademisk forskning.

Vad bör göras? It-chefer måste förankra krav och test i ledningsgruppen. Våra råd är:

  1. Utvärdera. Vad gick bra, vad behöver förbättras?
  2. Ha en gedigen och genomarbetad kravprocess.
  3. Krav och testarbete får inte sorteras bort vid tidsbrist.
  4. Förankra krav- och testprocessen.
  5. Uppdatera kontinuerligt.