I och med PTS, Post- och telestyrelsen, beslut tvingas Telia öppna näten för konkurrenterna.

Dessutom blir de distributör av bredbandstjänster. Om en operatör vill köpa Telias bredbandstjänst i orter där adsl-tekniken inte är utbyggd tvingas Telia stå för investeringskostnaderna.

- Vår bedömning är att beslutet kan tolkas så och att PTS ska sätta priset, säger en besviken Marie Ehrling.

- Det är inte rimligt att vi tvingas göra investeringar åt våra konkurrenter. Vi ska överklaga detta.

Följer EUs ramverk
Beslutet från i onsdags var förberett sedan länge. Redan i och med Lagen om elektronisk kommunikation från juli 2003 sägs att PTS ska analysera bitrömsmarkanden. Om någon aktör är alltför dominerande ska PTS dessutom vidta åtgärder.

Bitström innebär att en teleoperatör ska kunna koppla upp sig på Teliasoneras nät från en enda punkt för att kunna erbjuda sina kunder bredband via kopparnätet.

- Nu blir det lättare om man är en ny operatör. Det blir inte en lika tung initialinvestering. Det här kan också användas som komplement. Man kan ha egen utrustning i tätorten och utnyttja Telias i glesbygden, säger Viveca Norman, marknadschef på PTS.

Snedvrider konkurrensen
Teliasonera tycker dock att detta snedvrider konkurrensen, eftersom de gjort omfattande investeringar på adsl-teknik de senaste tre åren.

- Jag förstår inte riktigt varför de tycker att det hämmar konkurrensen. I vissa delar av landet är det dyrare att bygga infrastruktur än i andra. Andra operatörer behöver komma in i det nät som finns, säger Viveca Norman.

Alltför dominerande
PTS har kommit fram till att Teliasoneras marknadsposition är alltför dominerande. Det är inte rimligt att andra operatörer ska behöva göra de stora investeringar som krävs för att kunna konkurrera anser de.

- Vi tycker att det här är nödvändigt. Det skulle vara fel att inte följa EUs regelverk, säger Viveca Norman.

Enligt Marie Ehrling har Telia en marknadsandel på 40 procent på den svenska bredbandsmarknaden.

- Vi tycker inte att vi är en dominerande aktör. Det är en hård prispress och det råder en stark konkurrens mellan olika accessformer. Du har fiber, kabel och mycket annat. Det försöker vi möta med att investera i utbyggnaden av våra egna tjänster, säger Marie Ehrling.

CS prenumeranter kan även läsa Operatörer tveksamma till bitström

Av: Sverker Brundin och Per Danielson

Fakta

Teliasonera ska kompenseras ekonomiskt. Ersättning ska ges för de kostnader telejätten har. Dessa räknas ut enligt en modell som PTS har ställt upp.

Inom en månad efter att beslutet trätt i kraft måste Teliasonera ha redovisat sina kostnader. PTS ska sedan titta på dessa för att se om de verkar rimliga.

Teliasonera har tre månader på sig att ta fram ett "referenserbjudande". Det är ett standardavtal. Det framgår vilka villkor och priser som gäller för att få tillgång till produkten.
Andra europeiska länder har infört liknande regler i linje med bestämmelserna i telekomdirektivet; 2002/58/EG.

"Vi är inte först, men ligger ändå långt fram. Men det tar lång tid att utreda. Vi har bland annat samrått med de nationella operatörerna, EU och våra europeiska systermyndigheter", förklarar Viveca Norman på PTS.