Europeiska rådets förslag till lagstiftning om lagring av tele- och ip-data ska ge polisen utökade möjligheter att spåra brottslingar.

IT- och telekomoperatörer blir tvugna att lagra privat- och arbetsrelaterade data om folk. I förslaget innefattas personliga detaljer, kontaktinformation, telefonnummer och till och med telefonens geografiska läge.

Som CS skrev i förra veckan är flera debattörer emot förslaget.

- Medborgarna tvingas allt mer ut på nätet i bank- och deklarationsärende eller för olika 24-timmarstjänster. De lämnar efter sig många digitala spår. Nu vill man utveckla polisens möjligheter att ta tillvara dem. Men samtidigt görs inget nytt för att skydda medborgarna från kränkning, säger journalisten och integritetsexperten Anders R. Olsson.

Minister vill tona ned oro
Justitieminister Thomas Bodström vill tona ned det hela.

- Ingenting i förslaget är klart ännu. Jag hoppas och tror att vi bara ska ta fram minimiregler. Det bästa är om varje land självt bestämmer detaljerna. Nästa vecka ska jag ner till Bryssel och jag har detta som huvudpunkt.

- Det är klart att man kan känna en viss oro. Därför är det bra att få en diskussion om det. Det kan finnas sådant vi inte tänkt på, säger Thomas Bodström.

Branschförbundet IT-Företagen är mycket upprört över förslaget. Tele- och bredbandsoperatörerna anser att det blir alldeles för dyrt att lagra alla trafikdata. Eftersom det dessutom är tveksamt ur integritetssynpunkt, kan det skrämma bort kunderna.

Ingen vill spara data
- Vi är inte positiva. Allt sådant här kostar. Ingen operatör vill spara data längre än vad som är absolut nödvändigt. Och sett till integriteten är vi intresserade av våra kunders förtroende, säger Thomas Holst, säkerhetschef på Teliasonera Sverige.

De flesta operatörer instämmer.

- Vi blir tvungna att anpassa våra system. Det blir väldigt kostsamt. Dessutom är integritetsfrågan komplicerad, säger Robert Cloarec, ansvarig för samhällskontakter på Vodafone.

En av experterna bakom det svenska förslaget är Bengt Angerfeldt på Rikskriminalpolisen. Han håller inte med.

- Frågan är ensidigt belyst. Andra inom näringlivet önskar nog en ökad spårbarhet. Tänk på problemen med spam och trojaner till exempel.

Han tror att också många privatpersoner är intresserade av den ökade säkerhet det innebär att polisens utredningsarbete underlättas.

Thomas Bodstöm säger sig vara villig att lyssna på operatörerna.

- Polisen är en aktör, men operatörerna är också viktiga. Jag vet inte hur mycket de har varit med i diskussionerna. Men min uppfattning är att förslaget måste förankras också hos dem, säger han.

Beslut väntas nästa år
Att reglerna diskuteras på EU-nivå beror på att man vill att det ska bli lättare att samordna operatörernas trafikdata mellan länderna.

- Vi ska skapa bryggor mellan staterna. Men polisen kan bara få ut trafikuppgifterna när det gäller grov brottslighet, som narkotika- eller terroristbrott, betonar Ulf Wallentheim, ämnesråd på Justitiedepartementet.

Förslaget ska stötas och blötas ytterligare och ett beslut fattas troligen först mot slutet av 2005. Därefter har medlemsländerna ett par år på sig att genomföra det.

- Det jag tycker är viktigast är attdet går att spåra telefonsamtal. Inte innehållet utan tidpunkt och plats. Vad gäller e-post och surfning är det inte lika klart. Det är också viktigt att lagstadga om en tidsgräns för hur länge datat ska sparas, där har vi pratat om ett år, säger Thomas Bodström.

CS prenumeranter kan även läsa: Departementet struntade i branschen