Under de senaste månaderna har den så kallade NoSQL-rörelsen tagit allt mer fart, som en reaktion mot trögheten i de traditionella databaserna.

Flera stora sajter, som Facebook, Amazon och Google, har tagit fram egna databaser, ofta med öppen källkod, för att ta hand om den växande mängden data från sajterna.

Gemensamt för de olika lösningarna är att de inte lagrar data i tabeller, som i den traditionella relationsdatabasen.

Det ger en bättre skalbarhet och hantering av stora mängder komplexa data.

Emil Eifrém är vd och grundare av det Malmöbaserade företaget Neo Technology. Företaget har, som ett av de första i världen, tagit fram en kommersiell NoSQL-databas.

Han vittnar om rena explosionen av nya NoSQL-databaser.

– För två tre år sedan hade vi kanske tre konkurrenter. I dag har vi mellan 30 och 40, säger han.

Neo4j, som Neo Technologys databas heter, är en så kallad grafdatabas, där data lagras i noder med relationer dem emellan.

På en social nätverkssajt kan noderna bestå av de enskilda användarna.

– Ska du hitta vänners vänners vänner, så är det en fråga som i MySQL tar minuter. En grafdatabas klarar det på millisekunder, säger Emil Eifrém.


Positiv. "Om fem till tio år omsätter NoSQL-marknaden flera miljarder", tror Emil Eifém på Neo Technology och jämför med relationsdatabaserna på 1980-talet.

Begreppet NoSQL myntades av den svenske utvecklaren Johan Oskarsson när han jobbade på Last.fm i London.

Tillsammans med de övriga utvecklarna funderade han över sätt att hantera de stora mängderna komplexa data som genererades från musiktjänstens alla användare.

Johan Oskarsson lyckades samla representanter från flera av projekten som utvecklade NoSQL-databaser.

Den 11 juni 2009 träffades de under en dag i San Francisco för att prata om det gemensamma i databaserna som de utvecklat.

– Jag försökte komma på ett namn för mötet och valde NoSQL efter ett förslag från utvecklaren Eric Evans. Fördelen var att det är relativt unikt, kort och bra för Twitter och Google, säger Johan Oskarsson, som i oktober slutade på Last.fm och numera jobbar på just Twitter.

Mattias Ask började använda Neo Technologys grafdatabas för att ta fram en plattform för att skapa alternativa valutor – verkliga eller virtuella, när han startade företaget Cauzing i samarbete med konsultföretaget Jayway.

– Jag kan spara informationen på det sättet jag ser den, utan att förvränga den för att den ska passa in i tabeller, säger han.

Han ser också att grafdatabasen förenklar avancerade kopplingar mellan användare.

Det gör det till exempel möjligt att se mellan vilka användare det tidigare gjorts transaktioner, eller vilka användare som ägt ett speciellt ”virtuellt öre”.

– Det ger oss möjligheten att hitta djupa kopplingar i väldigt stora datamängder och att göra det med millisekundsprestanda, säger Mattias Ask.

Fakta

Emil Eifrém, Neo Technologys vd, håller just nu på att planera den första europeiska NoSQL-konferensen.

Planen är att konferensen ska gå av stapeln i London i slutet av april.

Mer information kommer att finnas på: http://nosqleurope.com

Man kan dela upp databaserna i fyra olika typer:

 1. Key Value Stores. Enkel datamodell som består av två värden, exempelvis användarnamn och lösenord.
  Exempel: Amazons Dynamo, Voldemort.

 2. Big Table Clones. Uppbyggd som en flerdimensionell karta som indexeras av en huvudrad och en huvudkolumn.
  Exempel: Googles Big Table, Facebooks Cassandra, Hypertable.

 3. Dokumentdatabaser. Inspirerad av Lotus Notes.
  Exempel: CouchDB, MongoDB.

 4. Grafdatabaser. Består av noder och relationer dem emellan.
  Exempel: Neo4j, Infogrid.


Källor: Emil Eifrém, Wikipedia, Google.