Ulf Aronsson, vd på Init, är föga förvånad över att systemutveckling toppar listan.

– Skälet till den stora efterfrågan på kunnande i systemutveckling är utvecklingen av e-tjänster.

Han ser en tydlig trend, både företag och myndigheter ser bra e-tjänster som en självklarhet.

– Ta ett företag som SAS till exempel. Det är ju helt avgörande att företagets kunder ska kunna utföra olika saker via hemsidan.

Om det är Java eller Dotnet som är störst vill Ulf Aronsson vara osagt.

– Min gissning är att de båda miljöerna är lika stora när det gäller e-tjänster.

Ytterligare en förklaring är att finanskrisen gjorde att investeringarna i systemutveckling stannade av.

– Nu är de igång igen. Förutom att kunderna förväntar sig att enkelt kunna köpa tjänster vi nätet, förväntar de sig också säkra betaltjänster, säger Ulf Aronsson.

Att kurser i ledarskap hamnar högt på listan har, enligt Mikael Jensen som är vd på Executive Management Institute, flera förklaringar. En är att produkternas livscykler blir kortare och kortare. Till det kommer att allt hårdare press på bidragsmarginalerna. Ytterligare en förklaring är att tjänster och produkter blir allt mer komplexa.

– Tillsammans gör det här att vi måste utvecklas i snabbare takt. Kunskap är en bra sak att ha. Är man inte med, så är det någon annan som är där.

Dessutom ställer utvecklingen krav på ett nytt ledarskap. Hans företag är inriktat på ledarskapsutbildning med sikte på MBA-examen. Det är individuella utbildningar som sker parallellt med yrkesverksamhet. En typisk deltagare i utbildningen är 38 år med krävande arbetsuppgifter. Att man kommer från it-sektorn är inte ovanligt.

– Att bara kunna it är inget värt om man inte får utan några affärer på det, säger Mikael Jensen.

Projektledning hamnar på fjärde plats på listan och är, enligt Ulf Bengtsson vd på konsultföretaget Wenell, ett uttryck för att projekt som metod är etablerad i alla verksamheter.

– Projekt är var mans egendom i dag.

Det är också ett viktigt sätt att hantera förändringar.

– Projektet är ett sätt att få prioritet och driv i en förändringsprocess.

Dessutom är projektledarkunskaper hett eftertraktade på arbetsmarknaden i stort.

– Det är ju också en förklaring till den stora efterfrågan på utbildning i projektledning.

Projektets roll i it-sektorn beskriver Ulf Bengtsson som komplicerad.

– It-projekt känns som projektvärldens strykpojke. Ofta får de dåligt rykte på grund av att de blir dyrare än beräknat, drar ut på tiden och inte levererar det som är sagt.

Det är orsaken till att de så kallade agila metoderna för att driva it-projekt blir populärare. Det blir svårare och svårare att tillämpa den så kallade vattenfallsmetoden som bygger på att kraven och kunskapen finns redan i början av projektet.

– I it-projekt, till skillnad från byggprojekt, är det sällan man har all kunskap i början av projektet. Då är det bättre att helt enkelt börja jobba. På så sätt skapas kunskap och tillkommande krav kan hanteras under projektets gång.

Fakta

  1. Program/systemutveckling
  2. Databaser
  3. Management/ledarskap/affärs-mannaskap
  4. Projektledning
  5. Data/telekommunikation
  6. Virtualisering
  7. Itil
  8. Internet
  9. Datasäkerhet
  10. Nätverk

Källa: CS Utbildning