Det första nätet att erbjuda 1 Gbit/s via Labs2-ägda Bredband2 blir HSB Skåne. För ett påslag om 600 kronor per månad kan kunderna få den rejält snabba förbindelsetypen.
För en slutanvändare i Skåne innebär det en månadskostnad på 850 kronor för 1 Gbit/s.

En startavgift på 1 495 kronor tillkommer och Bredband2 tillämpar en bindningstid på sex månader, meddelar Labs2.

”Personligen tycker jag att denna utveckling är logisk med tanke på den snabba tekniska utveckling som driver ner priserna på utrustningen”, skriver Labs2-vd:n Jonas Birgersson i en kommentar.