Efter konvertering äger familjen Douglas motsvarande 21 procent av rösterna och 15,9 procent av kapitalet i IFS. Familjen avser, i enlighet med tidigare uttalande, att långsiktigt äga drygt 20 procent av rösterna och 10 procent av kapitalet i IFS, enligt ett pressmeddelande.

Acandofrontec gör upp med Flextronics
Flextronics släpper kravet på 34 miljoner i pensionstvisten med Acandofrontec som i sin tur reglerar garantier rörande skatter och arbetsrättsliga tvister med Flextronics. Uppgörelsen ger ingen resultatpåverkan, skriver Acandofrontec i ett pressmeddelande.
Tvisten uppkom sommaren 2002 när Acandofrontec sålde dotterbolaget Bluelabs till Flextronics.

SEB Fonder säljer i Telelogic
SEB Fonder har minskat sitt innehav i Telelogic till 3,4 procent av kapitalet och rösterna, noterar flaggningsmeddelandet.

Millicom behöver nya pengar
Millicom genomför en nyemission, utan företrädesrätt, på 175 miljoner dollar i obligationer som kan konverteras till aktier eller depåbevis.
Millicom behöver pengarna till investeringar i verksamheten, inklusive kapitalinvesteringar och förnyade licenser och för att öka andelen i någon eller några av de existerande innehaven.
Millicoms aktie störtdök med drygt sex procent på förslaget om nyemission.

Insider köper aktier i Resco
Staffan Bergling, vd i ett av Rescos dotterbolag, köper aktier i moderbolaget. Hans innehav ökar med 15 000 aktier till totalt 18 500 aktier, enligt Finansinspektionens insynslista.

Tietoenator kan stiga 20 procent
IT-konsulten Tietoenator redovisar tredje kvartalet lägre intäk-ter än väntat, men resultatet exklusive engångsposter motsvarar marknadens genomsnittsprognos. Analyshuset Börsinsikt rekommenderar köp av aktien till målkursen 263 kronor.

Motorola delar ut Freescale-aktier
Villkoren för tilldelning i Motor-olas avknoppning av Freescale Semiconductor är klara. För varje aktie i Motorola får aktie-ägaren 0,110415 B-aktier i Free-scale, som noteras på NYSE den 3 december.