För ett par år sedan bildade ett antal västsvenska kommuner en projektgrupp för att undersöka möjligheten att byta Microsofts Office mot Openoffice. Strax före jul övergick detta nätverk till en fastare organisation i vilken man antagit namnet Kommunsamverkan i Väst för Open Source, Kivos. Dessutom har siktet breddats från Openoffice till flera system som bygger på öppen källkod.

– Sedan i höstas har vi jobbat med en idé om att samverka kring en opensourcebaserad e-tjänstlösning för kommuner, berättar Göran Westerlund, ordförande i Kivos.

Kommunerna Alingsås, Falköping och Vårgårda har kommit till skott med övergången till Openoffice. Flera andra ligger långt framme i förberedelserna.

Det största problemet i övergången har varit bristande stöd för Openoffice hos de många leverantörer som utvecklat verksamhetsstöd för kommunerna. På kivos.se redovisas resultatet av de tester av verksamhetssystem som Alingsås kommun har genomfört. Här finns i dagsläget 84 verksamhetssystem varav 22 inte fungerar ihop med Openoffice. Bland dessa märks Contribute för webbpublicering, Delta Ärende för förtroendemannaregister, Domino.doc för dokumenthantering, Platina för ärendehantering, Bab för bostadsanpassning samt ekonomisystemet Ror.

I det fortsatta arbetet med öppen källkods-produkter har sju kommuner skrivit avtal med Pulsen Integration som ska bistå med utveckling och support.

– Tanken är att bygga en lösning på öppen källkods-produkter för att under våren kunna presentera ett antal e-tjänster. I uppgörelsen med programleverantören ingår att lösningen efter ett år ska släppas som öppen källkod på Kivos hemsida, säger Göran Westerlund.

Han berättar att den plattform som utvecklas bygger på Jboss JBPM och integrationsmotorn Mule.

– Vid en jämförelse med de e-tjänstsatsningar som gjorts i andra kommuner kommer detta att vara mycket fördelaktigt ekonomiskt för de deltagande kommunerna, säger Göran Westerlund.

Den nya plattformen kommer att testas först i Falköpings kommun som snart inleder ett pilotprojekt.

– Målet är att vi skall ha någonting klart under andra kvartalet i år, förhoppningsvis i april eller maj, säger Per Augustsson, it-chef i Falköpings kommun.

Han ser flera fördelar med att satsa på öppen källkod.

– Om vi mot förmodan inte är nöjda med den support och utveckling som den nuvarande leverantören ger kan vi vända oss till någon annan för att få den hjälp vi behöver. Det skapar konkurrens och förhindrar inlåsning.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

Den nybildade organisationen Kommunsamverkan i Väst för Open Source består av ett 20-tal kommuner. I styrelsen sitter Per Augustsson, it-chef i Falköpings kommun, Göte Olsson, it-chef i Vårgårda kommun, Ola Johansson, it-strateg i Vara kommun, Per-Erik Lundahl, Ale kommun samt Göran Westerlund, it-chef i Alingsås kommun. Malin Ahlander-Johansson från Alingsås kommun är styrelsens administrativa stöd.