Eliza Roszkowska Öberg började engagera sig i politik efter ha flyttat från Polen till Sverige 2002. Hennes politiska intresse väcktes inte av någon isolerad fråga, utan av hur hela samhället fungerade och växte fram när hon lärde sig svenska och började förstå vad de dåvarande regeringsrepresentanterna sa.

– Att det inte lönade sig att arbeta kom som en chock och gick helt mot mina förväntningar, säger hon.

– Sedan länge har jag ett intresse för teknik. Jag läste ekonomi och datavetenskap i Polen. Därefter arbetade jag som konsult i Sverige, framför allt inom projektledning, programmering och rådgivning.

Efter fyra år år som it-konsult valdes hon 2006 in som riksdagsledamot och blev samtidigt Moderaternas talesperson i it-politiska frågor.

Tre frågor är särskilt viktiga inom it-politiken anser hon. Att göra it till ett verktyg som förenklar vardagen för människor och företag, att verka för ökad konkurrens och att tydliggöra politikens gränser och statens roll.

En av de svåraste utmaningarna är att fortsätta avvecklingen av det tidigare statliga monopolet på telekomsidan på ett konkurrensneutralt sätt.

– Även om vi förbättrar konkurrensvillkoren återstår mycket att göra, från ändringar i lagen om elektronisk kommunikation till att göra det enklare att genomföra rättsprocesser, säger hon.


Tunnelseende. Det behövs en bredare uppslutning i it-frågorna, tycker Moderaternas it-politiska talesperson Eliza Roszkowska Öberg. Hon önskar att färre politiker anväder uttryck som ”det är en it-fråga, det är inte mitt bord”.

Statens roll måste vara att förenkla, inte att sätta upp hinder och skapa krångel, anser hon.

– Men ibland kan bestämmelser behövas för att spelreglerna ska bli teknikneutrala, långsiktiga och tydliga.

En viktig fråga är säkerheten.

– Ju mer vi använder it, inte bara internet utan även andra kommunikationsmedel, desto mer måste vi vara förberedda för olika typer av hot och sårbarheter. Ett bra exempel är USAs utbyggnad av sitt försvar av cybersäkerheten. Fler politiker måste inse att den frågan är viktig och prioriterad, innan något allvarligt händer.

Ofta måste katastroferna ske innan politikerna reagerar. Sedan inser beslutsfattarna att de har förbisett ett viktigt förebyggande arbete. Hon lyfter fram cyberattackerna mot Estland för några år sedan som ett varnande exempel.

– Där insåg staten för sent att den borde ha satsat mer på skydd och säkerhet.

Vilka konkreta it-relaterade frågor bör prioriteras?
– Jag önskar mest av allt att det blir en bredare uppslutning bland politikerna, att färre politiker säger att ”det är en it-fråga, det är inte mitt bord”.

– Politiker i alla läger måste ur stuprörstänkandet. It handlar om många frågor inom ekonomi, integritet och samhällsskydd som alla är viktiga var för sig.

It-ministern Åsa Torstensson fick ett halvt underkänt i CS efter en granskning i höstas.

Hon fick bra betyg när det gäller att förbättra tele- och frekvensmarknaden, verka för grön it och EUs telekompaket, samt att skapa flyt i de it-relaterade frågorna inom EU, men underkänt när det gällde att erbjuda bredband till alla, kvalitetsmärkningen av bredbandstjänster och formulera en nationell it-strategi.

Dessutom fick hennes personliga engagemang och åtgärderna för att öka it-användningen i småföretag underkänt.

– Jag har svårt att kommentera externa bedömningar, men vi har fått mycket positiv feedback kring att bredbandsstrategin skapar förutsägbarhet, säger Eliza Roszkowska Öberg.

Anser du att det behövs mer av ett symboliskt ledarskap inom it-frågorna än hittills?
– Både ja och nej. Jag skulle jättegärna vilja se en övergripande strategi, men man måste ändå se till att det inte blir för mycket reglering. Det handlar rent konkret om att veta i vilken riktning vi ska gå inom så olika frågor som bredbandsstrategin och it-strategin för vården.

Ett problem för Moderaterna har tidigare varit bredbandspolitiken. I den tidigare budgeten var det snålt med bredbandspengar, till skillnad från i USA, där det satsas stort. Samtidigt har Sverige rasat i bredbandsligan, enligt OECD.

– Moderaterna och alliansen driver en bredbandspolitik med långsiktiga mål. Den presenterades nyligen och den uppskattas av branschen. Vi understryker vikten av säkra nät för elektronisk kommunikation. Vi har en bra it-infrastruktur, men eftersträvar att ännu fler människor har tillgång till modern kommunikation med ännu högre kapacitet, säger hon.

Många förvånades när Moderaterna drev på och förverkligade Socialdemokraternas förslag för att skydda upphovsrätten. Men nu har Moderaterna åtminstone gjort markeringar mot en förändrad syn:

– Vi har utarbetat ett förslag som har antagits av partistyrelsen. Målet är att modernisera upphovsrätten. Att ha respekt för den samtidigt som en viss dynamik på marknaden blir möjlig och olika affärsmodeller kan utvecklas, säger hon.

Strax före jul kom ett utspel där Moderaterna delvis backar i upphovsrättsfrågan. Det ska bli lättare för upphovsmän att avsäga sig sina rättigheter och Moderaterna förslår att införa liknande regler på EU-nivå, så kallad ”dynamisk upphovsrätt”.

Draget är ett sätt att möta kritiken och Piratpartiets framgångar i EU-valet. Enligt Eliza Roszkowska Öberg är det inte en svängning i själva grundfrågan, där ligger partiet kvar vad gäller grundläggande upphovsrätt.

– Vi vill markera vad vi kan tänka oss att arbeta för i fortsättningen. Det finns en övertygelse om grundläggande upphovsrätt och rätten att få betalt för sitt arbete, samtidigt som världens förändras och lagen måste hänga med, liksom affärsmodellerna. Det är något som både politiker och branscher måste jobba på.

Har hotet från Piratpartiet mot etablerade riksdagspartier lett till en revidering av politiken?
– Ja, på ett sätt. Men det handlar nog mer om att följa utvecklingen och revidera oss därifrån, det måste vara relevant oavsett vilka nya partier som uppstår. Vi måste följa utvecklingen och anpassa oss till de problem som behöver lösas, säger hon.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

Namn: Eliza Roszkowska Öberg.
Yrke: Rikdsagsledamot, it-konsult, it-projektledare.
Född: 1978.
Familj: Ja, make.
Bor: I villa utanför Åkersberga.
Fritidsintressen: Musik. Spelar gitarr och sjunger, mest pop och rock.
Favoritmat: Glass.
Favoritdryck: Tonic, utan gin.
På nattduksbordet: IT i Sverige av Niklas Zandelin. Läser även gärna Sophie Kinsella.

…att blogga:
– Själv har jag bildblogg. Många politiker skriver mycket och jag vet inte om alla läser allt, men det är roligt att ta bilder med mobilen och blogga direkt vad jag gör. För oss politiker är bloggen ett arbetsverktyg. Det har aldrig varit så lätt att kontakta en politiker som nu.

…sociala medier i den kommande valrörelsen:

– De kommer att spela en stor roll, det visade sig redan i EU-valet. Exempelvis kan man informera om möten och ha en dialog med väljare och partikamrater.
– Genom användning av sociala medier blir vi mer tillgängliga för dem som vill ställa frågor och dela med sig synpunkter. Det är glädjande att det ökar demokratins styrka.

…sin egen relation till tekniken:
– Jag har alltid haft it som hobby, vilket jag tyvärr inte har så mycket tid för nu, men det är jättekul faktiskt. Som programmerare är det roligt att komma på nya lösningar. It i sig själv är inte målet, utan vad det kan användas till, att skapa möjligheter att kommunicera med människor i hela världen.
– Jag har även jobbat direkt med programmering, framför allt webb-baserade verktyg, PHP, MySQL och Javascript.