Bloggarna har tagit ordböckerna med storm. Dessa webbaserade dagböcker har uppenbarligen lockat många till att utforska ordet ytterligare, inte minst i USA.

Enligt det amerikanska förlaget Merriam-Webster, som ger ut ordböcker, var nämligen ordet "blog" det ord som allra flest sökte efter i förlagets databas under året som gått.

Blog vann kampen med stor marginal och besegrade ord hämtade från det nyss avklarade presidentvalet. På andra, tredje och fjärde plats kom "incumbent" (vilket skulle kunna översättas med 'åligga någon', 'innehavare av ämbete'), "electoral" ('elektorskollegium') respektive "insurgent" ('upprorisk').