Privata isdn-kunder som vill skaffa dsl-baserat bredband från Telias konkurrenter får vänta längre än om de köper bredband från Telia. Det innebär att operatören utövar diskriminering mot kunderna, hävdar Post- och telestyrelsen som nu hotar Telia med föreläggande och vite.

- Vi ser inte det här som diskriminering, utan det är en effekt, en teknikalitet, som uppstår av att vi arbetar med olika stödsystem för isdn och adsl, säger Hans G Larsson, pressansvarig på Telia Sverige.

Då en kund byter från Telia isdn till en annan operatör tar den operatören över telenätets kopparacceess. Den accessen måste enligt Hans G Larsson vara annulerad och nedtagen innan en ny beställning från en annan operatör kan lägga från en annan operatör.

- Det är därför det blir ett glapp, säger Hans G Larsson.

Enligt underrättelsen från PTS står Telias nuvarande agerande i strid med de skyldigheter som PTS ålagt Telia i ett beslut från den 24 november. Enligt dessa skyldigheter ska Telia erbjuda operatörer tillträde till accessnätet på samma villkor och med samma kvalitet som Telia erbjuder sina egna dotterbolag. Att orsaken är olika stödsystem gör problemen svårlösta, menar Telia.

- Vi måste analysera vad det är PTS säger, men vad jag förstår så är möjligheterna att justera rutinerna små. Men det är det primära, att få ner tidsglappet, säger Hans G Larsson.

Problemen drabbar enbart Telias privatkunder eftersom det bara är för dessa som olika stödsystem används.

- Telias företagskunder drabbas av exakt samma teknikalitet som andra operatörer, säger Hans G Larsson.

Om Telia inte rättar sig efter PTS beslut kan föreläggande och vite vänta. Senast den 10 januari ska Telia har anpassat sig efter kraven, meddelar PTS.