Omständigheterna kring gruppen borde ha fått alla varningsklockor att ringa. Avsändaren var otydlig, vem som skulle stå för pengarna framgick inte och på internetforum diskuterades hur gruppen skulle byta namn till någonting obscent när antalet användare blivit tillräckligt stort.

Ändå gick 211 985 användare med i gruppen ”2kr per medlem till jordbävningsoffren i Haiti”, som sedan bytte ut texten på sidan till formuleringar om nekrofili. Gruppens presentationsbild föreställer en mycket obehaglig bild på samma tema.

För att sätta stopp för kapade grupper har Facebook infört en spärr som förhindrar att grupper med mer än 5 000 medlemmar byter namn. Däremot kan annan informationen bytas ut.

Som Sydsvenskan skrev på tisdagseftermiddagen så gick användaren bakom gruppen också lätt att avslöja. ”Hon” använder nämligen en pressbild föreställande en epidemiolog anställd på Smittskyddsinstitutet som profilbild. Fotografiet kan laddas hem från myndighetens hemsida.

Till Sydsvenskan säger hon att Smittskyddsinstitutets pressavdelning och jurister nu undersöker det inträffade.

Det är inte första gången Facebookanvändare blivit lurade att gå med i tveksamma grupper. Många har plötsligt upptäckt att de är medlemmar i grupper som tycks förespråka till exempel pedofili trots att de gått med i en grupp med ett betydligt mer städat namn.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden