Det rör rejält på sig inom polisens it-verksamhet sedan en ny it-strategi kom på plats strax före jul.

– Vi utökar volymen på utvecklingssidan och försöker få till it-styrningen bättre, säger Ola Öhlund, cio på Rikspolisstyrelsen.

Satsningen på utvecklingen ger ett rejält avtryck i årets budget som höjs med 110 miljoner kronor för utvecklingsverksamheten – från 140 miljoner i fjol till 250 miljoner i år.

– En del av detta är omdisponeringar inom it-verksamheten men ungefär hälften av de 110 miljonerna är höjda anslag, säger Ola Öhlund.

Det stora utvecklingsprojektet i år är ett mobilt utredningsstöd där en pilot ska testas i Östergötland efter sommaren. Stödet ska göra det möjligt för en polis att både öppna och stänga en utredning i yttre tjänst.

Tanken är att poliserna på stan ska slippa åka in till stationen för att öppna och avsluta utredningar för smärre brott som exempelvis snatteri.

– Det handlar om att öka synligheten för Polisen ute i samhället säger Ola Öhlund.

– Dessutom räknar vi med en rejäl höjning av effektiviteten.

Utvecklingssatsningen gör också att polisen nu rekryterar ett antal nya medarbetare till sin it-verksamhet. Exakt hur många det blir är dock inte klart ännu.

– Nej, där har vi inte riktigt satt ner foten ännu. Vi funderar fortfarande på exakt hur satsningen ska se ut. De ansökningar som kommer in ligger också delvis till grund för hur många som anställs och hur mycket som läggs ut utanför huset. Potentiellt kan det bli en del upphandlingar, säger Ola Öhlund.

Vid sidan av utvecklingssatsningen står en modernisering av it-plattformen högt på agendan.

– Vi har ett systemarv som gör att det spretar alldeles för mycket på drift- och förvaltningssidan. Nu gäller det att bestämma sig för standardsystem och standardplattformar.

Ni har tidigare satsat på öppen källkod – lämnar ni det?
– Nej. den strategin ligger kvar på driftsidan. Men på applikationssidan får vi överväga vilka plattformar vi ska ha.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

Den nya it-strategin som slogs fast före jul ska införas successivt i polisens verksamhet under de närmaste sex åren.

Strategin i korthet:
Rikspolisstyrelsen ska utveckla polisens it-verksamhet i syfte att leverera it-stöd som med väsentligt högre verksamhetsnytta bidrar till att öka polisens förmåga att nå verksamhetens mål.

Viktiga punkter i det arbetet är:

  • Att väsentligt förenkla och modernisera Polisens it-stöd.
  • Att etablera en förtydligad och förstärkt styrning av såväl utvecklingsverksamhet som av it-verksamheten i stort.
  • Att verka för att Polisen har en applikations- och plattformstruktur baserad på modern teknik som stöder verksamheten på ett optimalt sätt.
  • Att höja utvecklingstakten så att Rikspolisstyrelsen snabbt ska kunna leverera nytt eller förbättrad it-stöd vid rätt tidpunkt
  • Att säkerställa att it-stödet är kostnadseffektivt.