Oracles köp av Sun kommer inte att hindra konkurrensen på databasmarknaden i Europa. Det säger EU-kommissionen, som idag gav grönt ljus för 60-miljardersaffären.

– Jag är nu säker på att konkurrensen och innovationen finns kvar på de berörda marknaderna. Oracles köp av Sun har potential att vitalisera viktiga tillgångar och skapa nya och innovativa produkter, säger konkurrenskommissionär Neelie Kroes i ett uttalande.

EU-kommissionen har granskat affären sedan i början av september förra året.

EU-kommissionen har granskat affären sedan i början av september förra året. Granskningen inleder för att utreda om köpet av Sun-ägda öppen källkodsdatabaden MySQL skulle påverka konkurrensen på databasmarknaden, med tanke på att Oracle är ledande på proprietära databaser. 85 procent av marknaden ligger hos Oracle, IBM och Microsoft.

Kommissionens granskning visar att MySQL och Oracle konkurrerar på vissa delar av marknaden, men inte alls på andra, som i det högsta segmentet. Eftersom MySQL bygger på öppen källkod anser kommissionen också att eventuella inskränkningar från Oracles sida kan motverkas av andra aktörer på marknaden, om det behövs. EU-kommissionen pekar ut PostgreSQL som ett tänkbart alternativ och den databas som väntas ta över MySQLs roll som konkurrensskapande kraft.

EU-kommissionen har även granskat effekterna av att Oracle tar över de immateriella rättigheter som hänger ihop med Javaplattformen, men säger att Oracle har begränsade möjligheter och få incitament att hindra konkurrenternas tillgång till Java.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden