Siffrorna från mättjänsterna Quantcast och Compete talar sitt tydliga språk. I juli stannade Twitters trafikökning av och sedan dess har den varit stillastående.

Samma trend ses på Google, där antalet Twitterrelaterade sökningar avstannat sedan i somras.

Kommunikationsforskaren Jeanette Fors känner igen utvecklingen, och har en förklaring till varför.

– Vi fokuserar mer på vissa medier och kanaler, säger hon.

Förut var det viktigt att sprida ut sig på nätet och skapa konton på många olika tjänster, enligt Jeanette Fors. Nu har användarna blivit mer medvetna om vad som är viktigt för just dem och lägger därmed sin tid på utvalda tjänster.

Hon säger att det är lätt att förstå varför hajpen kring sociala medier blivit så stor. Tjänsterna infriar alla de möjligheter som det på 1990-talet pratades om att internet skulle göra.

Utmärkande för en hajp är, enligt forskaren Johan Cronehed, att visionerna är större än verkligheten. När, och om, visionerna sedan realiseras blir det oftast i en annan form än hur det först pratades om fenomenet.

Konsulter är också karaktäristiskt för en hajp. Sociala medier är inget undantag.

– Många konsulter ska marknadsföra kunskapen om de här medierna och hur man använder dem i syfte att tjäna pengar, säger Johan Cronehed.

Han tar också fasta på den grad av förvirring som råder kring sociala medier, där ingen riktigt vet vad det går ut på.

– Ingen kan beskriva det faktiska tillvägagångssättet och det är ett av grunddragen för hajpen, säger Cronehed.

Medierna spelar också en viktig roll.

– Medierna har en tendens att förlänga hajpen. När de anammar fenomenet har hajpen ofta kallnat och blivit vardag.

Bland företagen märks kanske hajpen mest. Många vill vara där, men få vet vad nyttan egentligen är. Och i takt med att fler företag hittar in på flera av de sociala arenorna kommer privatpersonerna att ta sig därifrån.

Jeanette Fors tar Facebook som exempel:

– Företag, politiker och privatpersoner marknadsför sig i större utsträckning än tidigare. Jag tror att folk tröttnar på att se den mängden information, det är inte det man vill se när man loggar in på Facebook. Jag tror att vi kommer att få se en dalande trend där.

Vill du ändå följa CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

60 000 000 Twitterkonton finns spridda över världen. Företagets ledning kommenterar sällan uppgifter om användarantal, men i slutet av förra året medgav vd:n Evan Williams Twitters problem med stagnerande trafik, framför allt i USA.

1 100 000 000 dollar värderades mikrobloggtjänsten till i november.

2010 ska Twitter börja tjäna pengar på reklam och betalkonton för företag – med statistik på trafiken, enligt Smh.com.