Microsoft lämnade in stämningarna mot porrspammarna vid en domstol i Washington i går. Enligt företaget strider de misstänkta spammarnas beteende bland annat mot de så kallade can-spam-lagarna som trädde i kraft i USA den första januari 2004.

Bland annat skickar de misstänkta spammarna e-post med pornografiskt innehåll med missledande ärenderader, något som är förbjudet enligt can-spam och regler kallade ”brown paper wrapper”, vilket anspelar på de omslagspapper som krävs för tryckt pornografiskt material i USA.

”Sexuellt inriktat material och tidningar som säljs i butik måste enligt lag täckas av ett brunt pappersomslag, och det är viktigt att konsumenter är skyddade på samma sätt på nätet”, skriver Microsoft i en kommentar till den inlämnade stämningen.

De sju stämningarna är i dagsläget inriktade mot ”John Doe” vilket innebär att de åtalade ännu ska identifieras. Inklusive dessa stämningar har Microsoft dragit 115 spamamre inför rätta. 86 av dessa är amerikanska spammare.