Det lägger de mest tid på

 1. Kommunikation med andra chefer och högsta ledningen.
 2. Kommunikation med interna kunder och användare.
 3. Strategisk planering.
 4. Att anställa och leda personal.
 5. Förhandling/kommunikation med leverantörer och outsourcingföretag.
 6. Projektledning.
 7. Operativ it-drift.
 8. Design/optimering av affärsprocesser.
 9. Budgetarbete.
 10. Lära mer om teknik, fatta strategiska beslut om teknikval.
Manlig dominans
 • Kvinnor: 14%
 • Män: 86%

Välutbildade

 • Högskoleutbildade 84%
 • Ej högskoleutbildade 16%

Huvudkompetens vid tillträdandet

 • Finans/ekonomi: 4%
 • Ingenjör: 2%
 • Konsultverksamhet: 10%
 • Affärsverksamhet: 7%
 • Administration: 3%
 • Annat: 7%
 • Logistik: 2%

Främsta styrkan i rollen som cio

 • God affärs- och verksamhetskunskap: 48%
 • Kommunikations- och ledarskapsförmåga: 36%
 • Hög teknisk kompetens: 10%
 • Projektledningskompetens: 6%

Största bekymren i arbetet

 1. För lite tid till strategiskt tänkande.
 2. Bristande förståelse i ledningen för it:s roll.
 3. Motstridiga verksamhetsmål.
 4. Brist på it-kompetens i verksamhetsledningen.
 5. Svårt att bevisa värdet/nyttan med it.

Källa: Allt om cio-rollen 2009, CIO Sweden