Först hade Nacka stora problem med webbtjänsten Nacka 24, en tjänst där kommunens invånare ska kunna välja förskola, dagisplats och annat via nätet.

Kommunens revisorer slog ned på att Nacka vida överstigit budget. Nu visar det sig att Nackas Tuppenprojekt, som går ut på att införa ekonomi- och pa-system för kommunens 4 500 anställda, brottats med stora problem under en längre tid .

Oppositionsrådet Niklas Nordström riktar skarp kritik.

– Jag får ständiga rapporter från missnöjda i verksamheten. På sina håll har vissa enheter till och med tvingats ta in inhyrd personal för att kunna hantera systemen. Personalen uttrycker oro för att något som var tänkt att spara pengar snarare leder till ökade kostnader. Jag känner samma oro. Det här är verkligen inte acceptabelt ur skattebetalarnas synpunkt, säger han.

Nackas nya ekonomi- och pa-system levererades från IFS och driftsattes vid årsskiftet. Det har alltså kommit fram en rad problem.

Långa svarstider
För det första har pa-systemet inte hållit tillräckligt bra svarstider.

– Det stämmer att vi har haft väldigt stora implementationsproblem och att vi har haft en del buggar. Främsta kritiken gäller att det har tagit lång tid att komma in i systemet. Då man klickar och det inte händer något tappar man tålamodet och klickar igen, vilket belastar systemet ytterligare, säger Annika Wallenskog, ekonomidirektör på Nacka kommun.

Även ekonomisystemet har haft problem.

Tänker ni kräva vite?

– Det är självklart att vi vill betala mindre på grund av allt strul som har varit, säger Annika Wallenskog.

10 miljoner blev 30
Till en början höftade kommunen till med en budget på tio miljoner kronor. Vid närmare efterforskning visade det sig att projektet skulle kosta 30 miljoner kronor.

– IFS del av totalkostnaden är drygt en tredjedel, säger Annika Wallenskog.

Enligt henne har systemen efter den smått kaotiska perioden fungerat bättre och Nacka kommun skriver på ett leveransgodkännande i dagarna. Det skrivs på nära ett år efter driftstart.

Annika Wallenskog vill dock tona ner problemen. Hon pekar bland annat på att skillnader i datamognad hos personalen komplicerat det hela. Nacka valde att göra allt i en "big-bang" för alla anställda.

– Det är klart att det tar tid innan folk lär sig den nya arbetsmetodiken. Särskilt för äldre personal som kanske har mindre datamognad. Men inom en femårsperiod ska vi ha sparat in kostnaderna genom minskning av personal, säger Annika Wallenskog.

Enligt uppgift till CS har till och med personal sjukskrivit sig på grund av problem med att jobba i systemet.

Men det dementerar Annika Wallenskog.

IFS vd Michael Hallén kommenterar det hela så här:

– Att ligga längst fram kan vara slitsamt, men brukar löna sig i längden. Och som jag ser det innebär Tuppenprojektet ett rejält kompetenslyft för hela Nacka kommuns verksamhet, säger han.

Fakta

Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av investeringarna i projektet Tuppen.
I revisionsrapporten riktas kritik mot att den investeringsbudget som beslutades i Mål & Budget inför år 2003 på tio miljoner kronor inte hållits och att det sedan tog avsevärd tid innan en ny kalkyl med ny budget redovisades.