Johan Berntsson, marknadschef på företaget Leksam AB, förlorade den första rättsliga striden mot justitiekanslern, JK, om vem som bär ansvaret för att det våldsamma spelet Postal 2 sålts i Sverige. Helsingborgs tingsrätt slår fast att det är Johan Berntsson som bär ansvaret, trots att Berntsson hävdat att hans danska chefer bär skulden.

JK vill stoppa spelet för att han anser att det är så våldsamt att det strider mot yttrandefriheten.
– Jag tror att JK ville statuera ett exempel för att kunna dra en gräns någonstans. Därför gjorde man ett nedslag och det råkade bli Postal 2 som valdes ut för granskning, säger Patricia Kempff, informatör på organisationen Fair Play.

Nästa steg i den rättsliga processen blir att pröva spelet framför en jury som ska ta ställning till om våldet i det är så grovt att det strider mot yttrandefriheten. Om spelet fälls kan det innebära att det införs restriktioner. Idag sanerar branschen sig själv genom branschorganisationen Pegi (pan european game information) som sätter en rekommenderad åldersgräns på spel.

– På sikt kan en fällande dom leda till att lagstiftningen skärps och att vissa spel förbjuds. Spelbranschen kan även få ett oberoende granskningsorgan på samma sätt som filmindustrin fungerar idag, säger Patricia Kempff.

Fair Play vill stoppa försäljningen av våldsamma spel i leksaksaffärer där barn och ungdomar under 18 år kan köpa dem. Organisationen uppger att man inte har någon åsikt i frågan men att man följer den rättsliga processen med intresse.

– Men ytterst anser vi att det är föräldrarnas ansvar att deras barn inte spelar våldsamma spel, säger Patricia Kempff.

Johan Berntsson på Leksam AB riskerar böter eller fängelse i två år.