Teliasonera har skrivit under på att leverera bredband på upp till 10 Mbit/s till kunderna i Mälarenergi stadsnät. Redan under december ska företaget börja leverera tjänsten som går under namnet Telia Bredband stadsnät.

Telia blir i och med avtalet en pionjär bland televerken i Europa.

– Telia är det första televerket i Europa som går in i ett öppet stadsnät. Andra televerk känner sig hotade av stadsnäten, säger Robert Kjellberg, vd på Mälarenergi Stadsnät.

För telejättarna utgör stadsnätens infrastruktur ett rejält hot mot den egna annars nästan helt dominerande infrastrukturen.

Till att börja med kommer 9 000 lägenheter och villor i Västerås att erbjudas Telias tjänst. Efterhand ska den utökas så att 30 000 hushåll kan köpa den.

Priset blir 195 kronor per månad för dem som har telefonabonnemang hos Telia och 225 kronor för övriga. Därutöver tillkommer en anslutningsvagift på 495 kronor.

Telia har redan tidigare gått in i stadsnätet i Luleå.