Framtiden är fortfarande osäker för de svenska konsultbolagen. Det medger Peter Meinhardt, vd på svenska Accenture sedan ett par månader, utan omsvep.

Trots att de flesta it-konsulter klarat lågkonjunkturen bättre än väntat finns en oro att den nuvarande uppgången blir kortvarig – att uppdragen i för hög grad handlar om kostnadsbesparingar och existerande kontrakt snarare än nya it-investeringar.

– Det har gått för kort tid för att känna en påtaglig förändring. Det är nog mer så att man accelererar i projekt som tidigare satts på sparlåga. Jag kan inte säga att vi sett några nya, stora saker ute på marknaden, säger Peter Meinhardt.

En av ljuspunkterna är outsourcing, en snabbväxande och prioriterad marknad för Accenture. Att ta nya uppdrag står högt på Peter Meinhardts önskelista.

– Vi är inte riktigt där jag vill att vi ska vara. Vi borde ha en större del av outsourcingmarknaden, säger Peter Meinhardt.

Det innebär att kampen med de snabbväxande indiska konsultjättarna hårdnar. Flera av dem satsar stora resurser på den nordiska marknaden. Tata Consultancy Services, TCS, har i dag 3 000 konsulter på uppdrag hos nordiska kunder och siktet inställt på affärer inom offentlig sektor – ett av Accentures hjärteområden.

Märker Accenture av indiernas växande aptit i Norden?

– Klart som sjutton att vi gör. Konkurrensen har blivit märkbart tuffare. Det mest konkreta resultatet är prispress. Men man måste sätta det i perspektiv. Man ska ha klart för sig att de indiska bolagen i huvudsak har vuxit i den nedre delen av värdekedjan, säger Peter Meinhardt.

– Vi har ännu inte börjat tappa de mer kvalificerade it-uppdragen. Där möter man inte de indiska jättarna ännu. Men det är så klart bara en tidsfråga. Jag tvivlar inte på att de klarar av de uppdragen också, fortsätter han.

Den prognosen stämmer väl överens med en ny rapport från analysföretaget Gartner. Där förutspås att de indiska outsourcingbolagens omsättning växer med mer än 15 procent under året – i huvudsak på bekostnad av västerländska aktörer som Accenture och IBM, som får allt tuffare konkurrens om de stora kunderna.

Hur möter ni den utvecklingen?

– Vi har 50 000 man i indien. Vi har samma möjligheter att leverera därifrån. Sen vill vi gärna tro att vår lokala kompetens är väldigt värdefull. Om du som kund helt ska förlita dig på en leverans från Indien så måste du vara en väldigt duktig kravställare. Oundvikligen är det mycket som behöver göras lokalt, säger Peter Meinhardt.

– Men vi har stor respekt för konkurrenterna. Vi måste verkligen vara på tå för att legitimera vår existens, tilläger han.

Fakta

Accenture stod i centrum för en av it-Sveriges värsta skandaler under 2008 och 2009, då de omfattande problemen med Försäkringskassans it-system nystades upp.

Konsekvenserna har varit svåra att skaka av sig, medger Peter Meinhardt. Uppmärksamheten har gett Accentures anseende en törn framförallt utanför branschen.

– Ur ett kundperspektiv känner jag att vi kunnat hantera det väl. Det stora problemet har snarare varit allmänhetens intryck och hur det påverkar personer som vi vill rekrytera. En viktig anledning att människor söker sig till Accenture tror jag är bilden av oss som ett framgångsrikt företag. Ur det perspektivet är den här typen av saker inte vad man önskar sig, säger han.

Accenture minskade under 2009 antalet anställda i Sverige med 100 till cirka 900. Under året omsatte bolaget 1,6 miljarder kronor.

De viktigaste kundgrupperna finns inom detaljhandeln, tillverkningsindustrin, bank och finans, telekom och offentlig sektor.