Sydkraft Bredband bygger nätet och erbjuder hushållen adsl. Bredbandsbolaget, B2, står för försäljning, fakturering och kundtjänst.

Sydkraft Bredband har även skrivit avtal med Ericsson. Det betyder att företaget kommer att implementera Ericssons nya plattform för höghastighetsbredband, som ger snabbare bredbandsuppkopplingar. Företagets gamla teleutrustning byts dessutom ut mot Ericssonprodukter.

Sydkraft Bredband bygger bland annat nät till praktiskt taget hela Skåne. Projektet går under namnet BAS och omfattar 32 kommuner. I regionen kommer 80-90 procent av hushållen att få nät från Sydkraft och erbjudas tjänster från Bredbandsbolaget.

Sydkraft Bredband finns också i Norrköpings kommun, Falkenberg och Lessebo.