SVAR: Tyvärr visar det sig ibland att medarbetare i företaget har samarbetat med kontakter i konkurrerande företag på ett sätt som är förbjudet enligt konkurrenslagen. Särskilt vanliga problem är marknadsuppdelningar och överenskommelser om vilka pris- och servicenivåer som ska tillämpas.

Kokurrensverket, KKV, har ett så kallat eftergiftsprogram där bolag genom att lägga korten på bordet kan få konkurrensskadeavgiften nedsatt, i bästa fall ända till noll. Man kontaktar KKVs eftergiftssamordnare för ett inledande samtal. Kontakten kan göras anonymt och med ofullständiga uppgifter och då kan KKV ge en preliminär bedömning av anmälarens förutsättningar för att få eftergift. En sådan bedömning kan dock falla, till exempel om ett annat företag i kartellen hinner före med en fullständig ansökan om eftergift.

För att ett företag ska få eftergift och helt slippa böter så ställs en rad krav. Uppfyller man inte alla krav för eftergift har man ändå möjlighet att kunna få böterna nedsatta. Ett företag som genom hot eller påtryckningar har tvingat andra företag att delta i kartellen kan inte få eftergift.

Om flera deltagare i en kartell söker eftergift så får bara den som först anmäler kartellen framgång. Senare anmälare kan dock få nedsättning av böterna. Om kartellen redan är känd av KKV beror möjligheten till eftergift på hur mycket information verket redan hade. När KKV prövar frågan om eftergift måste anmälaren samarbeta fullt ut och lämna all information och allt bevismaterial man har tillgång till. Anmälaren får inte förstöra bevisning eller på något sätt försvåra utredningen och samarbetskravet gäller även under eventuella följande domstolsprocesser. Anmälaren måste också upphöra att medverka i kartellen.

Det är bra att först diskutera med KKV hur man bäst lämnar kartellen utan att skada utredningen.

Advokat Henrik Nilsson som ansvarar för konkurrensrätt vid Bird & Bird har svarat på frågan.

Fakta

Kartellbekämpning är ett av Konkurrensverkets främst prioriterade områden. För att få kontakt med eftergiftssamordnare ringer man 08-7001599 eller mejlar eftergift_kkv@kkv.se.

Om de otillåtna kontakterna med konkurrenter även berör företag i andra länder bör man överväga att också kontakta EU-kommissionens eftergiftsprogram. Ring då +32 2 298 41 90 eller +32 2 298 41 91.