Just nu pågår planeringen för hur det digitala marknätet ska utvecklas de närmaste fem åren. Radio- och tv-verket har ambitionen att dela ut nya sändningstillstånd för tv i marknätet i juni i år, tillstånd som sträcker sig till 2014. Enligt ett strategiutkast myndigheten tagit fram ska hdtv ingå i utbudet.

Introduktionen av hd-kanaler i marknätet blir möjligt dels då det kommer att ställas krav på att nya kanaler använder kompimeringstekniken mpeg4, dels för att den nya sändningstekniken dvb-t2 nu införs stegvis.

Enligt Teracom ryms åtta hd-kanaler i marknätet, förutsatt att ytterligare ett sändarnät, en så kallad mux, byggs. Det säger sig Teracom vara villiga att göra, när man nu kan använda den effektivare dvb-t2-tekniken. Med de åtta hd-kanalerna får Teracom plats med ytterligare 35 "vanliga" kanaler i sd-kvalitet.

Förutsatt att tillståndsgivningen går undan kan hdtv-sändningar enligt Teracom inledas under 2010 och täcka 98 procent av befolkningen under 2011.

Den nya sändartekniken dvb-t2 kräver att den som vill titta på hd-kanalerna skaffar en ny digitalbox. Sådana väntas dyka upp på den svenska marknaden under andra halvåret i år. Några subventioner lär det inte bli tal om, även om övergången innebär ökade kostnader för konsumenterna.

Fördelarna med ett bredare utbud väger över nackdelarna med ökade kostnader.

"En stegvis övergång innebär att konsumenterna får tid att bedöma om det finns ett tillräckligt mervärde att investera i ny utrustning", skriver Radio- och tv-verket i sitt strategiutkast.

Något som däremot helt döms ut är tanken på marksänd mobil-tv. Det svala intresset för den för ett par år sedan så heta dvb-h-tekniken gör att Radio- och tv-verket lägger frågan till handlingarna på obestämd tid.

Fakta

  • Mpeg4 är en komprimeringsteknik och en effektivare efterföljare till mpeg2 som används i dag.
  • Dvb-t2 är en uppgradering av sändningstekniken dvb-t1 som dagens marknät sänds med.
  • Sverige blir först i världen att sända med dvb-t2 om planerna går i lås.