– Kontoret ska vara som en fritidsgård, säger konsultbolaget HiQ:s vd Lars Stugemo. Här har vi försökt att skapa utrymme för att medarbetarna ska kunna träffas enkelt och utbyta erfarenheter.

Ett exempel på det är att HiQ när företaget skulle skaffa nya kaffeapparater till sitt huvudkontor i Stockholm fattade beslutet att bara ha en apparat på de tre våningsplanen för att öka den interna kommunikationen.

– Hela idén med det var att skapa en mötesplats. Det ska inte finnas en apparat på varje plan så att det blir små samlingar på flera ställen. Nu går alla upp till översta våningen för att hämta kaffe. Dessutom tar det lite tid för varje kopp att bryggas och under tiden står folk och pratar en stund med varandra.

Lars Stugemo tror mycket på att skapa möjligheter till informellt småsnackande. Träffas man för informellt prat ökar man kontaktytorna med andra.

– Vi ökar hela tiden våra sociala kontakter via mail, sms, facebook och andra sociala medier, men det löser inte hela vårt kontaktbehov. Därför tror jag att det är extra viktigt att skapa utrymme för småprat i verkligheten. Här vill vi inte att alla tar sin kaffekopp till skrivbordet.

Dessutom blir medarbetarna effektivare, konstaterar han. Han ser ingen risk för att ledningens uppmaning till pauser och småprat ska leda till så mycket informellt prat att det hämmar effektiviteten.

– Vi har ju tidplaner att hålla. Om konsulterna tar pauser innebär det bara att de blir effektivare, löser problem lättare, får distans och nya perspektiv på saker. Det uppmuntrar vi mycket eftersom det ju är vår uppgift att lösa problem åt kunden.

För att inte köra fast och för att bli mer effektiv behöver man ta en paus ibland för att få och ge energi, enligt Lars Stugemo.

– Man måste pausa när man sitter framför en skärm mest hela dagarna. Dessutom löser man problem tillsammans när man ses och det är lätt att tipsa varandra.