PTS, Post- och telestyrelsen, har uppdaterat sina beräkningar för de priser som Telia får ta ut av konkurrerande operatörer. Samtrafikavgifterna, som gäller för andra operatörer som skickar samtal via Telias nät, ska sänkas med mellan 15 och 20 procent.

Men Telia får höja priserna för andra operatörer som hyr kapacitet av Telia för att kunna erbjuda fast telefoni och bredband.

Har resonerat
– Arbetet med att ta fram de nya priserna har skett i samarbete med marknadens alla operatörer. Vi har suttit i en arbetsgrupp i två år, säger Viveca Norman, ansvarig för marknadsfrågor på PTS.

Har arbetet gått smärtfritt?

– Det har varit mycket diskussioner under resans gång, säger Viveca Norman diplomatiskt.

Hos Telia finns ett missnöje med beslutet om sänkta samtrafikavgifter.

– Vi är inte övertygade om att PTS har gjort beräkningar för samtrafikavgifter baserade på nät som skulle fungera. PTS har underskattat kostnaderna för att driva nät, säger Charlotte Löfgren, pressansvarig på Telia.

Telia undrar
På Telia verkar inte förtroendet för PTS arbete vara direkt grundmurat.

– PTS byter åsikt våldsamt ofta om i fall vi ska höja eller sänka priser, säger Charlotte Löfgren.

Tvärtemot vad man kan tro gillar inte Telia idén om att höja priserna för operatörer som hyr kapacitet av företaget.

– Vi vill att kopparnätet ska ha kvar sitt värde. Med regleringar av priserna sätts marknadskrafterna ur spel, säger Charlotte Löfgren.

Resonemanget bakom detta är att ju dyrare det blir att använda kopparnätet, desto mer attraktiva blir alternativ som ip-telefoni.

Bland PTS motiveringar för de nya priserna märks att det är viktigt att fler operatörer kan använda Telias nät och erbjuda tjänster till konsumenter.