Syftet med 12Sprints är att låta användare lösa affärsproblem tillsammans, i realtid. Det finns likheter med Googles webbtjänst Wave, men enligt SAP ska man se 12Sprints som ett komplement till Wave och inte som en konkurrent.

Programmet är baserat på flera olika delverktyg, till exempel tabeller över för- och nackdelar, och matriser i vilka man kan ange styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

– Som anställd på ett företag känner man sig ofta frustrerad, vilket ofta har att göra med de system man har tillgång till. Vi försöker ge folk möjligheten att göra sitt bästa på det sätt de själva vill, säger David Meyer, ansvarig för ny teknik på SAP.

För att lyckas med det kan 12Sprints hämta data från SAPs affärssystem, från konkurrerande verktyg som Googles Wave och Microsofts Sharepoint samt från kalkylprogram. Det finns även planer på att integrera tjänsten med beslutsstödsverktyg.

Det är oklart när en skarp version släpps, men det ska inte dröja ”allt för länge”, enligt David Meyer.

IDG News

Fakta

Googles Wave är en webbtjänst på vilken inbjudna användare kan bidra med inlägg i olika trådar i realtid.