Moderna agila metoder, alltså lättrörliga metoder, har etablerat sig på allvar bland världens systemutvecklare. Att de agila metoderna går framåt visar en undersökning som Forrester Research presenterar tillsammans med tidningen Dr Dobbs. Forrester har varit i kontakt med 1 300 utvecklare och annan it-personal. 45 procent av dem säger sig använda agila metoder i någon utsträckning.

Att en samling metoder som inte fanns för tio år sedan nu är störst visar på framsteg.

Av de enskilda agila metoderna är Scrum den största med en andel på tio procent. Men förändringens vindar blåser allt hårdare och Scrum får allt mer kritik.

– Det går bra för många företag i början när de kör Scrum. Men när metoden sprider sig till hela företaget visar det sig att den inte passar överallt, säger Henrik Kniberg, konsult och agileexpert på Crisp.

Som ett exempel nämner han driftavdelningar, som ofta väljer bort Scrums fasta iterationer. Bäst lyckas man när man själv tänker igenom sin verksamhet och plockar in beprövade leantekniker som anpassas till den egna verksamheten.

– Söker du en inplastad metod kan du lika gärna köra Rup, säger Erik Lundh.

Scrum i sig härstammar från Toyotas leanfilosofi för tillverkning. Samlingsbegreppet för de olika metoderna som använder lean i systemutvecklingssamanhang kallas lean software development.

Man kan beskriva metodutbudet med att extremprogrammering, XP, handlar om det praktiska arbetet med att koda, att Scrum är ett ramverk på projektnivå och att lean software development hör hemma på projekt- och företagsnivå.

Fakta

Agila metoder bygger ofta på att projekt bedrivs stegvis, i iterationer. En iteration pågår typiskt under 2–4 veckor och ska resultera i en körbar version av det system som utvecklas.

Agila metoder utmärks också av ett fokus på kommunikation mellan människor, snarare än dokumentation.

Med äldre så kallade vattenfallsmetoder börjar man med att skapa en fullständig kravspecifikation för att sedan utveckla systemet i ett svep.