Domen föll på torsdagsmorgonen och innebär att domstolen fastställer att Sverige inte har agerat tillräckligt snabbt för att genomföra direktivet. Nu riskerar Sverige tiotals miljoner kronor i böter.

– Det här är ytterligare en uppmaning till Sverige om att genomföra direktivet. Sannolikt kommer EU-kommissionen snart höra av sig till regeringen och fråga vilka åtgärder man nu vidtar. Om regeringen inte ger ett svar de är nöjda med kan de väcka en ny talan och kräva en ekonomisk sanktion, säger Adrian Engman, rättssakkunnig på UD.

En sådan ekonomisk sanktion innebär att Sverige får betala minst 28 miljoner kronor som straff, men den summan kan bli ännu högre.

Sverige, med dåvarande justitieminister Thomas Bodström (S), var ett av de mest drivande länderna bakom direktivet. Enligt den första versionen skulle det ha införts i svensk lag redan i september 2007. Men införandet har gång på gång försenats. I ett brev till EU-kommissionen meddelade regeringen i somras att lagen skulle vara på plats den 1 april 2010.

Men med den infekterade FRA-debatten och Piratpartiets framgångar i EU-valet i färskt minne meddelade justitieminister Beatrice Ask i höstas att inget förslag kommer läggas fram före riksdagsvalet i höst.

Men största sannolikhet är det en för långsam plan för att blidka EU. Troligtvis kommer alltså processen drivas vidare, då med ekonomiska sanktioner på agendan. Om opinionssiffrorna håller i sig och de rödgröna bildar regering efter valet slipper alliansen helt att ta i den kontroversiella frågan.

Det är relativt ovanligt att Sverige, känt som en lydig EU-medlem, fälls på detta sätt. I fjol hände det endast en gång.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

Trafikdatalagen, även kallad loggningslagen, innebär att data om samtliga svenskars telefoni- och internetanvändning ska loggas och lagras hos operatörerna, för att kunna lämnas ut till brottbekämpande myndigheter.

Uppgifterna gäller bland annat vem som ringer, sms:ar eller mejlar med vem, när kommunikationen sker, var den sker och vilken typ av utrustning som används.