Efter de senaste revideringarna av författaravtalet riktar det amerikanska justitiedepartementet hård kritik mot avtalet.

Googles avtal med författorganisationer ger bland annat rätt att skanna och distribuera böcker. Just nu ligger det i en distriktsdomstol för att bli bedömt.

Departementet kräver att parterna, Google och ett antal författarorganisationer, reviderar avtalet en gång till. Google och de övriga avtalsparterna anses inte ha åtgärdat de problem som fanns i ursprungsavtalet.

Departementet kritiserar främst användningen av massuppgörelser vid rättstvister, så kallade class-actions. Bland annat ifrågasätts om dessa är förenliga med amerikanska upphovsrätts- och konkurrenslagar.

Avtalet lider av samma kärnproblem som det originaldokumentet, anser departementet. Dessutom gynnas Google på bekostnad av andra aktörer. Även om prismekanismen för att reglera avgifterna mellan parterna är förbättrad, så reser den farhågor ur ett konkurrensperspektiv.

Departementets synpunkter har lämnats in till distriktsdomstolen i New York. Rekommendationen är att Google och de övriga aktörerna ser över avtalet en gång till innan det godkänns.

Google och författarorganisationerna svarar att de inte avser att revidera avtalet en gång till, utan ser fram emot domaren Denny Chins granskning och utslag.

Departementskritiken är problematisk, eftersom den kommer från en tung instans, samt att departementet sannolikt går vidare med ytterligare rättsprocesser ifall avtalet får grönt ljus.

Enligt konsumenträttsaktivisten John Simpson, på amerikanska organisationen Consumer Watchdog är det inte sannolikt att domstolen godkänner avtalet i dess nuvarande form.

Fakta

Avtalet har träffats mellan Google och författarorganisationerna Authors Guild och Association of American Publishers. Efter tidigare kritik mot avtalet från amerikanska justitiedepartementet skedde revideringar. Trots kritiken står Google och författarorganisationer fast vid avtalet, i väntan på ett domstolsutslag om huruvida avtalet är giltigt.