Men dessa friheter hotas.

Det mest påtagliga är de mjukvarupatent som diskuteras inom EU. Trots att de röstades ned av det folkvalda parlamentet i september 2003 försöker Ministerrådet införa patenten. Utan debatt och mot parlamentets vilja.

Dessa patent tar bort de små företagens möjligheter att dra nytta av sina idéer till förmån för ett fåtal stora företag. Patenten kan lamslå utvecklingen av program med öppen källkod.

företag ska inte stå utan rättsligt skydd. Vi har ett skydd i dag: upphovsrätten. Varför införa det patentkaos och de minfält som USA har infört?

Patentivrarna säger att vi ska ha en balanserad implementering av mjukvarupatenten. Hur balanserad den är besvaras genom att du gör ett besök på www.ffii.se för att se på redan bevlijade patent.

Vi har 30 000 patent beviljade av Europeiska Patentverket, trots att de inte har stöd i lagen.

Det går inte att harmonisera läget om man samtidigt accepterar dessa 30 000 olagliga patent.

Desutom går det att läsa följande på regeringens sidor [1]: "På världsnivå pågår ett samarbete om IT-politiska åtgärder och ställningstaganden inom ramen för World Summit on Information Society, WSIS. Det övergripande målet är att bidra till att bygga ett öppet samhälle där alla människor, i alla länder, får tillgång till information och kunskap."

Hur vi ska kunna uppfylla de mål som vi satt upp via WSIS [2] om vi inför patent är obegripligt.

Politiker, lyssna på programmerarna och organisationerna verksamma inom IT.

Karl Jonsson,
Henrik Sandklef
och Jonas Öberg
Free Software Foundation Europe