Den 18 december lämnade Statskontoret en ny rapport, den femte i ordningen, om Försvarsmaktens projekt Prio till regeringen. Prio är det interna namnet på införandet av ett nytt systemstöd baserat på tyska affärssystemet SAP i försvaret.

I rapporten kritiserades projektet, som hittills kostat 1,1 miljarder kronor, i skarpa ordalag. Framför allt för att drivas med alltför dålig koppling till verksamhetens behov. Statskontoret rekommenderade regeringen att ställa hårdare krav på Försvarsmakten, och Försvarsmakten att avvakta med att sluta avtal om nästa två steg i projektet tills alla tveksamheter är utredda.

Men tre veckor efter att Statskontoret lagt fram sin rapport, dagen före nyårsafton, skrev Försvarsmakten och huvudleverantören IBM ändå ett avtal om etapp 3 och 4 i projektet, ett arbete som beräknas kosta 900 miljoner kronor.

– Vi känner oss säkra på att kunna gå vidare efter de åtgärder vi vidtagit, säger Thomas Engevall, ansvarig för projekt Prio.

Han menar att Försvarsmakten följer Statskontorets rekommendation, eftersom Statskontorets rapport i en fotnot öppnade för att Försvarsmakten kan teckna ett nytt avtal om det skrivs in ett förbehåll om att särskilda villkor ska vara uppfyllda innan själva införandet sker. Sådana förbehåll finns nu i avtalet, enligt Thomas Engevall.

– Det finns ett antal olika kontrollstationer, bland annat kopplat till införandet den 1 april.

Statskontoret ansåg även att Försvarsmakten hade mycket arbete kvar med att specificera kraven på steg 3 och 4 utifrån verksamhetsbehov och nytta. Det arbetet pågår, enligt Thomas Engevall.

– Mycket av kravarbetet är redan genomfört och jag tycker inte att det är en anledning att vänta.

Bristande koppling mellan systemutveckling och verksamheten är ett vanligt skäl till att stora it-projekt får problem. Hur ser du på det?

– Den risken finns ju alltid, men det är därför jag har fått helhetsansvaret. Vi har ändrat styrformerna och för arbetet närmare verksamheten. Cheferna i verksamheten kommer också att involveras mer och få ett större genomförandeansvar, säger Thomas Engevall.

Ekonomin i projektet är under kontroll, enligt Försvarsmakten. Den totala budgeten ligger kvar på 2,5 miljarder kronor. Samtidigt står det klart att Försvarsmakten gått ut med missvisande information på flera punkter. Tidigare har siffran 600 miljoner kronor nämts som kostnad för de två första etapperna. Den summan är nu enbart IBMs del.

Dessutom har Försvarsmakten på sin webbplats angett att Projekt Prio kommer ge besparingar på 1 miljard kronor per år från 2017. Också den siffran är felaktig, den korrekta besparingen är 270 miljoner per år. De tveksamma siffrorna har efter CS påpekande tagits bort från Försvarsmaktens hemsida.

Vad har ni fått för signaler från försvarsdepartementet efter Statskontorets rapport?

– Jag ska inte säga att de är bekymrade, men de är intresserade av vad vi gör. Vi kommer inom kort att få en anmodan från regeringen att svara på ett antal följdfrågor med anledning av Statskontorets rapport, vilket vi naturligtvis kommer att göra, säger Thomas Engevall.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

Införandet av Försvarsmaktens nya it-system sker i sex etapper. Den första sjösattes i början av 2009. Etapp 2 ska levereras i april i år, och samtidigt dras etap 3 och 4 igång. Projektet ska vara helt genomfört vid utgången av 2012.