– Vi betalar 295–300 kronor per månad till Bredbandsbolaget och om vi i stället väljer att köpa tjänsten från Stadsnätet i Västerås pressar vi kostnaden till under 200 kronor per månad. Dessutom vägrar Bredbandsbolaget att erbjuda konkurrens mellan olika tjänsteleverantörer.

Par tusen lägenheter
Totalt berör uppsägningarna ett par tusen lägenheter och avtalen sägs upp under den kommande 18-månadersperioden i takt med att de löper ut.
Därutöver finns alltså ytterligare ett 50-tal HSB-föreningar i Västerås som kan komma att säga upp sin avtal.

Thomas Wiklund utesluter inte att samma sak kan ske i Örebro.
– Får vi samma förutsättningar där som i Västerås ska vi naturligtvis se över våra avtal med Bredbandsbolaget, säger han.

Generellt sett tycker han att Bredbandsbolaget har lovat runt, men hållit tunt.
– Bredbandsbolaget lovade att man skulle gå in med erbjudanden till hela Mälardalen, men så har inte skett. Utan det slutade med enbart just Västerås och Örebro, säger Thomas Wiklund.

Han riktar skarp kritik mot Bredbandsbolagets affärsmodell.
– Jag anser att affärsmodellen inte är trovärdig i längden. Det här kommer att visa sig i takt med att alltfler avtal löper ut och man undersöker vilka alternativ som finns. Min rekommendation till resterande HSB-föreningar i Västerås är att se över sina avtal med Bredbandsbolaget, säger Thomas Wiklund.

Enligt uppgift till CS är även HSB Södertälje i full färd med att se över sina avtal med Bredbandsbolaget.
Tobias von Schmalensee, ekonomichef, ger en indikation om att så är fallet.
– Jag vet att vår vd Alf Eriksson tittat på avtalen, men jag vet inte om det bara är lösa diskussioner med föreningarna eller om han faktiskt satt sig ner med Bredbandsbolaget. Men det jag vet är ju att vårt stadsnät är ett intressant alternativ kostnadsmässigt, säger han.

CS har förgäves försökt att få tag i Alf Eriksson för en kommentar.