Politikerna har utformar elskatteregler som ensidigt gynnar traditionell tung tillverkningsindustri framför ett av det tidiga 2000-talets stora industriprojekt – de storskaliga serveranläggningar som växer fram i molntjänsternas spår.

Flera av största it-spelarna – Google, Amazon, Microsoft, Cisco, Sun, Facebook och Yahoo – har fört sonderande förhandlingar med svenska myndigheter om att bygga datacenter i Sverige. Hittills har ingen av förhandlingstrevarna lett till konkret resultat.

Huvudorsaken är att den svenska elskatten är mer än 50 gånger högre för en serverhall än för en traditionell stålindustrianläggning.

Google skickade hit en delegation för att undersöka möjligheten att lokalisera ett datacenter i Sverige. Men datahallen – en investering på runt två miljarder kronor – hamnade slutligen i Finland, där elskattereglerna för datahallar är väsentligt gynnsammare än i Sverige.

Det finns flera goda skäl till varför Google och andra stora it-aktörer valt att sondera möjligheterna att bygga energislukande serverhallar i Sverige. En stor del av elproduktionen sker med koloxidfri vattenkraft och kärnkraft.

Politikerna gynnar redan viss traditionell tillverkningsindustri med kraftiga elskatterabatter. Samhällsekonomiskt är det närmast ”hål i huvudet” att inte ge serverhallarna – 2000-talets nya industrianläggningar – samma skattevillkor.