Google är just nu i färd med att dra igång sin sprillans nya anläggning i finska Fredrikshamn. Investeringen som ska förvandla det gamla pappersbruket till serverhall är värd två miljarder kronor, pengar som lika gärna kunde lagts på en anläggning i Sverige.

Enligt uppgift skickade Google inför uppköpet i fjol en delegation som spekulerade på svenska byggnader, men företaget valde i stället grannlandet i öster.

Det är bara toppen av ett isberg. Några av världens allra största bolag, med behov av enorma anläggningar i Europa, har fört inledande förhandlingar med svenska myndigheter om att placera serverhallar i Sverige. Bland dem märks Ebay, Amazon, Facebook, Microsoft, Yahoo, Cisco och Sun.

Det finns bara en hake: Datacentren drar enorma mängder elektricitet. Medan den svenska skattepolitiken innebär generösa skatterabatter på el åt tillverkningsindustrin kommer sådana fördelar inte alls it-företagen till godo.

Tillverkande företag betalar i regel 0,5 öre per kilowatt-timme, medan vissa branscher är helt befriade från elskatt.

Men för de företag som överväger att lägga datahallar i Sverige gäller helt andra villkor: energiskatt på 28 öre per kilowattimme, 56 gånger högre än den tunga industrin. I delar av Sverige, speciellt i de norra delarna, gäller 18,5 öre per kilowattimme.

Redan har åtminstone ett av de internationella företagen tackat nej till att etablera sig i Sverige just med hänvisning till de ojämna villkoren och de därmed höga energipriserna, enligt CS källor.

Tomas Sokolnicki är investeringsrådgivare på myndigheten Invest in Sweden Agency som har stått för kontakterna med de expansiva företagen.

Han vill inte kommentera enskilda förhandlingar, men lyfter fram flera fördelar med Sverige som serverland. Det kalla klimatet gör luftkylning billigare och enklare samtidigt som tillgången till vattenkraft tilltalar många företag.

– Byggnaderna de är intresserade av är till exempel gamla pappersbruk, sågverk och militäranläggningar. Det pratas också om bergrum och vissa söker efter mark för att bygga egna anläggningar, säger han.

Myndigheten har fört åtminstone inledande förhandlingar med 14 utländska bolag. Ett av dem besökte Sverige så sent som i förra veckan och under året hoppas Tomas Sokolnicki kunna ordna två eller tre besök till.

Fakta

Alla, utom vissa utvalda branscher betalar en punktskatt för elförbrukning, men nivåerna skiljer sig dramatiskt mellan olika typer av kunder.

0 öre per kilowattimme: vissa delar av stål- och mineralindustrin.

0,5 öre per kilowatt-timme: tillverkande företag, allt från tung industri till växthus.

18,5 öre per kilowattimme: företag och privatpersoner i delar av landet, speciellt i de norra delarna av landet.

28 öre per kilowatttimme: övriga företag. Hit räknas även serverhallar.