Energiskattens utformning är föråldrad och gynnar den gamla tidens industrier i stället för framtidens it-baserade företag. Det hävdar den folkpartistiska riksdagsledamoten Camilla Lindberg som i höstas lyfte fram frågan i en motion.

– Man pratar mycket om basindustrin, men det går jättebra för andra branscher. Kanske är it-branschen framtidens basindustri.

I riksdagsmotionen från i höstas liknar hon it-infrastruktur vid samhällsnyttig verksamhet som järnvägar. Hon kräver att serverhallar och nätoperatörernas infrastruktur på samma sätt ska få nedsatt elskatt, alternativt slippa den.

I dag kan serverhallar räknas som en del i tillverkningsindustrin endast om de ägs av ett industriföretag och kan ses som en del av företagets vanliga verksamhet. It-bolag vars hela affär går ut på drift av servrar, eller de tjänster som de används till, omfattas inte.

– Efter finanskrisen kommer nya näringar som är minst lika viktiga. Att industrin dör är tragiskt, men det kommer nya jobb.

Motionen ska behandlas i mars.