Enligt Robert Kjellberg har Mälarenergi Stadsnät byggt ett nät i Västerås som är helt finansierat av de fastighetsägare som har anslutat sig. Det vill säga alla anslutningskostnader betalas av fastighetsägarna.

Därmed anser han sig slå hål på Peder Ramels påstående om att privata aktörer får lära sig att leva med konkurrens från kommunala aktörer som får skriva av utbyggnaden på många år och finansiera det hela med hjälp av kommunala pengar.

För rika
Han skriver: "Västerås var för "rika" för att få tillgång till några bidragspengar för att bygga ut stadsnätet i Västerås tätort. Så i det avseendet är Peder Ramel dåligt påläst."

Enligt Robert Kjellberg betalar en villaägare cirka 26 000 kronor för att ansluta sig till stadsnätet. Det gör att varje villaägare därmed betalar vad det kostar att bygga ut nätet.
Och hela 5 000 villaägare har köpt en fiberanslutning till stadsnätet, hävdar Robert Kjellberg.

Spara 225 kronor per månad
Hur Mälarenergi Stadsnät lyckats ta ut vad anslutningarna kostar har att göra med att alla boende får tillgång till stadsnätet. Det gör att hushåll som använder nätet kan spara minst 225 kronor per månad i billigare internetaccess och telefonikostnader. Enligt Robert Kjellberg uppväger just detta faktum den investering som exempelvis villaägarna måste göra för att få tillgång till stadsnätet.

Det hävdar han också att stadsnätets leverantörer Telia, Tele2 och ett 25-tal andra leverantörer, inklusive Viasat och Canal Digital kan intyga.

Han anser sig inte kunna svara för vilken kvalitet som finns i övriga stadsnät i Sverige, men vad gäller just Mälarenergis Stadsnät i Västerås har företaget ett Service Level Agreement, SLA, gentemot varje leverantör i stadsnätet.

Övervaka sin del
Därutöver består stadsnätet av ett modernt så kallat layer 3-nät med meshstruktur, vilket gör varje tjänsteleverantör kan övervaka just sin del av nätet hela vägen till slutkundens uttag.
Enligt Robert Kjellberg är anslutningsgraden i stadsnätet hög, över 45 procent. Stämmer det är den högre än Bredbandsbolaget, son enligt Peder Ramel har 40 procent anslutningsgrad.

Och Robert Kjellberg konstaterar:
"Den en ökar snabbt nu när fler villor kommer in i nätet. Hos villaägarna ligger anslutningsgarden i snitt på 90%".