Det är ju inte så att det inte gått att ha en annan telefonioperatör, utan kunderna har länge kunnat välja förvalsoperatör, men det nya är alltså att kunden för första gången kan lägga allt hos en enda operatör. Måste alltså inte betala fasta abonnemanget hos Telia.

Först ut
Först ut att byta fastabonnemang är Rolf Johansson och Monika Nilsson i Sandviken.
Enligt Tele2 är det som sker nu är ett steg på vägen mot en fullständig avreglering av den svenska fasttelefonimarknaden. Effekten är ökad valfrihet, priskonkurrens och minskad administration i och med att det inte måste till dubbla fakturor.

1-2 månader
Från med nu kan Tele2-kunder anmäla sig för att flytta abonnemanget från Telia till Tele2. Kunden behöver inte säga upp sitt befintliga abonnemang hos Telia, utan det hela sköts av Tele2. Inga anslutningsavgifter tillkommer. Beräknad inkopplingstid är 1–2 månader från beställningsdagen.
Tele2-kunder kan även välja att dela upp sin totala telefonikostnad på månads- eller kvartalsbetalning.

119 kronor per månad
Förutom att Tele2 numera erbjuder fasta abonnemang på 119 kronor per månad, att jämföra med Telias 125 kronor per månad, har alltså företaget även infört prisgaranti mot Telia.

Erbjudandet är en direkt följd av att PTS tidigare deklarerat att tillsynsmyndigheten ska fatta beslut som gör att svenskarna får välja fasttelefonileverantör helt och hållet, det vill säga inklusive både förval och abonnemang.