(CS/Wynyard) Det ser ut som en gigantisk lagerbyggnad. Helt fönsterlöst och inga skyltar som drar till sig uppmärksamhet. Terror­attacker finns nämligen med i riskkalkylerna när man planerar ett datacenter.

De som bor här vet självfallet vad som ryms inuti den grått anonyma byggnaden. När den började byggas av EDS för tre år sedan var det en symbol för att det forna koldistriktet kring Newcastle nu tog steget in i det moderna informationssamhället.

När HP köpte EDS togs också byggandet av datacentret över av HP. När det togs i drift för drygt en vecka sedan är det klart att det sticker ut i flera avseenden. Ett av dem är storleken.

Med sin totala yta på 27 000 kvadratmeter – det motsvarar fyra fotbollsplaner – är det ett av de största inom HP. Det ligger helt i linje med företagets ambitioner att bygga färre, men större, datacenter och att slå ihop befintliga till större. I USA har 84 av företagets datacenter ersatts med 6 större anläggningar.

Hittills har hälften av anläggningen tagits i drift i fyra datorhallar. Vilka kunderna är och när hela centret ska vara i bruk är hemligt.

– Men det finns självklart en plan, säger Maurice Julian, projektledare för Wynyardanläggningen.

Det är också omöjligt att få fram några siffror på hur mycket HP har investerat. Maurice Julian vill hellre berätta om den höga driftsäkerhet och centrets höga effektivitet när det gäller energiförbrukning.

Till var och en av de fyra datorhallarna som är i drift finns tre aggregat för reservkraft, så kallade ups:er. De går i gång omedelbart vid strömavbrott och får sin energi från batterier.

Totalt finns det 10 000 batterier för extrakraft, men efter 15 sekunder vid ett strömavbrott börjar fyra dieseldrivna generatorer att producera elektriciteten som behövs.

– Vi har 84 000 liter diesel i tankarna och det räcker i fyra dygn, men vi har också ett avtal om leverans av diesel 24 timmar om dygnet, säger Maurice Julian.

Om dieselgeneratorerna av något skäl skulle slås ut kan datacentret i Wynyard via fiberoptik kopplas upp mot ett center som ligger 60 kilometer bort.

Det Maurice Julian allra helst vill berätta om är systemet för kylning, som helt bygger på att friskluft tas in via ett system med åtta fläktar som var och en har en diameter på 2,1 meter.

Luften tas in och hålls på 24 grader hela tiden som den passerar inuti datacentret. Intaget ligger i ett utrymme som är fem meter högt och ligger under datorhallarna. Luften filtreras och blåses upp i datorhallarna för att sedan åter bli friskluft.

Systemet med luftkylning bygger bland annat på mer är hundra års väderdata.

– Vi behöver bara använda våra aggregat för att kyla den inkommande luften 20 timmar om året, säger Maurice Julian.

Det är luftkylningen som bidragit till energieffektiveten. Det vedertagna måttet för att mäta hur bra ett datacenter är på att använda insatt energi är PUE, power usage effectiviness. PUE är relationen mellan den totala energin som levereras och hur mycket som förbrukas för att driva all it-utrustning.

För de flesta av dagens datacenter ligger PUE mellan 2,5 och 3,0. HPs datacenter i Wynyard ligger på 1,2, vilket gör det till världens effektivaste. Men å andra sidan pågår en diskussion om huruvida PUE är det bästa måttet.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

Började byggas 2007 av EDS och är i dag ett av HPs datacenter. Togs i drift för två veckor sedan. Hälften av ytan på totalt 28 000 kvadratmeter används idag för drift i fyra datorhallar.

Totalt förbrukar centret 85 000 MWh om året.

För reservkraften finns tre batteridrivna aggregat för reservkraft för varje datorhall. Till det kommer fyra generatorer som drivs med V16 dieselmotorer med 84 000 liter i tankarna.

Centret har 40 anställda. Drifthanteringen sker vid anläggningar utanför centret.