I dag presenterade regeringen sin proposition om en ny lärarutbildning.

Ämneskunskaper står i fokus och dagens lärarexamen ersätts av fyra nya som också kan ha olika inriktningar.

Men av regeringens proposition framgår också att det finns fyra perspektiv som ska genomsyra all lärarutbildning – och ett av dem är informations- och kommunikationsteknik.

”It som utbildningsresurs är en helt nödvändig del av en lärarutbildning i fas med den digitala utvecklingen i samhälle och skolväsende” står det i propositionen.

Det innebär att propositionen går på det spår som Sigbrit Franke föreslog när hon lämnade över sin utredning om en ny lärarutbildning till regeringen för drygt ett år sedan.

Hon slog i utredningen fast att det inte räcker att i lärarutbildningen ta upp it som någon tillvalskurs med särskild it-inriktning och rekommenderade att samtliga lärarutbildningar undersöker hur it kan integreras i utbildningen för att ge de blivande lärarna den it-kompetens som läraryrket kräver.

Förutom it föreslår regeringen att även ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, ett historiskt perspektiv och ett internationellt perspektiv är så grundläggande att de ska genomsyra all lärarutbildning.

Fakta

Dagens lärarexamen föreslås ersättas av fyra nya examina: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Regeringen tänker också utreda hur lämplighetsprov skulle kunna användas som behörighetskrav till lärarutbildningen. De skulle tidigast kunna börja användas 2013.