I över 30 år har företaget Infodata haft ensamrätten att vara återförsäljare för Spar, som består av delar av folkbokföringen och beskattningsregistret. Med start mot slutet av detta år fråntas Infodata ensamrätten. Då ska det bli möjligt för företag och enskilda att få tillgång till uppgifter ur Sparregistret direkt från Skatteverket. Till ett klart lägre pris än idag.

– Skatteverket bedriver inte affärer med detta, uppgifterna kommer endast att tillhandahållas till självkostnadspris, säger Bertil Olofsson, skattedirektör och ansvarig för Spar på Skatteverket.

För Infodata, idag ägt av börsnoterade Bisnode, har Spar varit en lysande affär. Infodata har betalat staten 13,5 miljoner kronor per år för att få driva Spar och vidaresälja uppgifter, och i andra änden dragit in omkring 200 miljoner kronor i intäkter. Med kostnader för drift och utveckling borttaget beräknar CS att Infodata gjort en vinst på runt 150 miljoner kronor årligen på Spar.

Reformeringen av Spar beror dels på att ansvaret för registret sedan 2009 flyttats från den gamla myndigheten Sparnämnden till Skatteverket. Dels på statens arbete med att införliva EUs så kallade PSI-direktiv om vidareförsäljning av offentlig data.

Skatteverket utvecklar nu en helt ny it-plattform för hanteringen av registret. Systemutvecklingen sker i samarbete med Capgemini och beräknas kosta cirka 30 miljoner kronor.

– Vi såg det som nödvändigt att utveckla systemet från grunden, det var inte realistiskt att ta över Infodatas lösning, säger Bertil Olofsson.

Plattformen ska alltså göra det möjligt för alla som är intresserade att få tillgång till Spar till självkostnadspris. Prisnivån är ännu inte fastställd - "det är inte så enkelt att komma fram till", säger Bertil Olofsson.

Helt fritt fram är det förstås inte, användingen måste rymmas inom de lagar och regler som finns. Den som vill använda uppgifterna måste få tillstånd från Skatteverket och ansvara för att personuppgiftslagen följs.

Enligt regelverket får Spar användas för två ändamål - antingen för att kontrollera personuppgifter, eller för att göra ett urval av uppgifter för exempelvis direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation. PSI-direktivet säger också att Spar ska kunna användas av företag som vill vidareförädla och samköra olika informationskällor. Dessa har Skatteverket döpt till informationsåterförsäljare.

Skatteverket kommer inte att drifta registret själva. En upphandling av drift och vidareutveckling pågår och beräknas bli klar under våren. Sedan dröjer det ytterligare några månader innan de första tjänsterna är på plats.

– Tidsplanen är att vi ska ta i drift vissa urvalstjänster i slutet av året. I februari-mars 2011 ska systemutvecklingen vara helt klar och därefter väntar tester och implementering, säger Bertil Olofsson.
Infodata har kontrakt med Skatteverket till utgången av 2011 och de både plattformarna kommer att köras parallellt under en övergångsperiod.

Fakta

  • Exempel på tjänster som finns i Spar:
  • Direktåtkomst. Sker via program-till-program-kommunikation. 2008 användes tjänsten av 150 000 användare som gjorde 50 miljoner slagningar.
  • Avisering. Organisationer med elektroniska kundregister kan få detta uppdaterat med hjälp av Spar. Under ett år aviseras 50 miljoner uppgifter till 500 organisationer.
  • Urval. Görs utifrån sökbegrepp. 100 miljoner poster väljs ut årligen.
  • Direktreklamspärr. Privatpersoner har rätt att spärra sin adress för reklamutskick. I dag finns 130 000 sådana spärrar.