Molntjänster blir allt mer populära. Utvecklingen går allra snabbast när det gäller lagring, infrastruktur och databaser, enligt analysföretaget Exido.

Det blir även vanligare att tjänster som köps in av andra delar av organisationen än it-avdelningen, som informationshanteringstjänster, läggs ut i molnet.

Orsaken till ökningen är de fördelar molntjänster kan erbjuda, som kostnadseffektivitet, flexibilitet och enkelhet.

Nu börjar kritiska röster höjas om att det finns en övertro på molntjänsterna, och att hajpen får företag att fatta förhastade beslut.

– Det här är kejsarens nya kläder, säger Kristina Bihlar, utbildningsansvarig på konsultbolaget Qtema som är specialiserat på krav och test.

Enligt henne tror alltför många företag att de kan släppa på den egna kvalitetskontrollen bara för att det är en molntjänst de köper in.

– Man måste inse vad det innebär i praktiken och inte bara hoppa på tåget. Det är lätt att dras med och tro att allt blir så himla effektivt.


Molnkritisk. ”Man måste inse vad molntjänster innebär i praktiken och inte bara hoppa på tåget”, säger Kristina Bihlar, utbildningsansvarig på konsultbolaget Qtema.

Kristina Bihlar har sett många exempel på företag som funderar på att börja använda molntjänster utan att tänka igenom kraven eller kontrollera vad det egentligen är de betalar för.

– Vi från it-sidan måste mana till försiktighet och lite förnuft. Vi måste hjälpa våra beställare att bromsa upp och tänka till, säger Kristina Bihlar.

– Man måste se konsekvenserna av de beslut man fattar och vilka risker de innefattar.

Det kan exempelvis bli problem att integrera molntjänsterna med resten av verksamheten, anser hon.

– Det låter så lätt med molnet, men hur funkar det ihop med det du redan har? För ett litet företag är molnet förmodligen kanonbra, men har du ett större företag så måste du verkligen tänka till.

Kristina Bihlar varnar för att molnleverantörens uppgraderingar kan ställa till det för kundföretagen.

– Om du köper in ett program för att exempelvis hantera dina betalningar så kan du välja att släpa efter med uppgraderingarna lite och göra dem när du vill.

– Om din molnleverantör gör en uppgradering, som du inte är beredd på, av en tjänst som du har integrerat med din befintliga programpark – vad gör du då?

Ett annat mycket allvarligt problem med molntjänster är säkerheten, enligt Kristina Bihlar.

– Jag har exempelvis sett molnleverantörer som släpar i hanteringen av vilka versioner av mjukvara som används.

Har du varit med om fall där något allvarligt har hänt?

– Ja, dokument och information har förlorats, och det har tagit tid och irritation att återskapa det, säger Kristina Bihlar.

Dessutom är avtalen ofta skrivna så att kundföretagen får ta hela smällen.

Lucas Cardholm, it-jurist på Ernst & Young, anser att det är mycket viktigt att se över avtalen ordentligt.

– Kunderna behöver bli tydligare kravställare och göra en riskbedömning av leverantören, säger han.

I dag är avtalen ofta ensidigt skrivna av tjänsteleverantören, enligt Lucas Cardholm.

– Om man drar en parallell till outsourcing så är köparna mognare där. Det innebär att man gemensamt diskuterar fram ett avtal, säger han.

Fakta

Databehandling i molnet, eller cloud computing som det kallas på engelska, innebär att dynamiskt skalbara resurser, till exempel servrar, erbjuds som en tjänst via internet.

Begreppet innefattar mjukvara som tjänst, plattform som tjänst, infrastruktur som tjänst och annan teknik som använder internet för att tillgodose slutanvändarnas it-behov.

Molnet har länge använts som en metafor för internet. Orsaken är att internet ofta ritas som ett moln i schematiska ritningar av datornätverk.