Den borgerliga regeringen har tidigare flaggat för att det inte blir något lagförslag om datalagring före valet. Vid ett regeringsskifte skulle den kontroversiella frågan alltså hamna i de rödgrönas knä.

I dag presenterade partierna en gemensam inställning till lagen. MP och V går motvilligt med på att införa det bindande EU-direktivet i svensk lag.

”Eftersom direktivet är beslutat i EU följer det dock av Sveriges förpliktelser som medlemsland att genomföra detta i svensk lagstiftning”, skriver partierna i ett gemensamt uttalande.

Men Socialdemokraterna uppger sig nu vara beredda att acceptera en kortare lagringstid än vad som tidigare har sagts för att gå samarbetspartierna till mötes.

– Vi socialdemokrater har fått backa när det gäller tiden och att det ska regleras i lag istället för i en förordning, säger Thomas Bodström till Computer Sweden.

– Vi får räkna med att gå till miniminivån sex månader.

Socialdemokraterna och Thomas Bodström, en av de drivande bakom EU-direktivet om operatörers lagring av trafikdata i telefon- och bredbandsnäten, har tidigare förespråkat lagring i upp till två år.

Miljöpartiet och Vänstern är fortsatt kritiska mot direktivet. Hur påverkar det samarbetet?
– När vi nu har lyckats med den svåraste ser jag väldigt positivt på det. Det handlar inte längre om att vara för eller emot datalagringsdirektivet.

Den miljöpartistiska riksdagsledamoten Mehmet Kaplan är en av personerna bakom uppgörelsen. Han betonar att de rödgröna partierna vid en eventuell seger i höstens val skulle följa utvecklingen i andra europeiska länder som har opponerat sig mot direktivet.

– Vår ståndpunkt står fast. Vi tyckte att det var ett ofantligt övergrepp mot den personliga integriteten och vi var emot att datalagringsdirektivet blev lag i EU. Vi tyckte det var riktigt illa att den socialdemokratiska regeringen och Thomas Bodström genomförde det.

– Nu säger vi att vi måste hantera det. Han (Bodström) backar från en del. Vårt första steg är att se vad som kommer ur de behandlingar som pågår. Vi har en samsyn kring hur det ska hanteras.

Den borgerliga regeringen har gång på gång försenat lagen, trots att Sverige har fälts i EG-domstolen och med största sannolikhet kommer tvingas betala tiotals miljoner kronor i vite. Med den infekterade FRA-debatten i färskt minne har justitieminister Beatrice Ask sagt att något lagförslag inte kommer läggas fram före valet.