Bing lanserades i mitten av 2009, samtidigt som Yahoo och Microsoft startade ett samarbetsavtal kring gemensamma annonser. Yahoo satte stort hopp till annonspakten.

Nu ser det ut som om utvecklingen i första hand gynnar Microsofts söktjänst Bing, visar färska siffror.

Yahoos andel av de amerikanska sökningarna minskade till 17 procent i januari, från 17,3 procent i december. Under samma period ökade Microsofts andel, från 10,7 till 11,3 procent av sökningarna, enligt Comscore.

I april, innan företagen började samarbeta och före lanseringen av Bing, hade Yahoo 20,4 procent av sökningarna, medan Microsoft hade 8,2 procent.

Google behåller platsen som dominerande på sökningar, med 65,4 procent. Visserligen innebär det en minskning med 0,3 procentenheter, jämfört med i december, men samtidigt en ökning från de 64,2 procent som Google hade i april.