Microsoft och Autodesk har träffat ett ömsesidigt avtal om utbyte av patent. Alliansen avser bland annat patent inom datahantering, grupprogram, datorstödd design och projekthantering. Avtalet innebär att Microsoft får tillgång i kommande program, uppger David Kaefer, affärsutvecklingschef på Microsoft:
– Patenten från Autodesk kan komma till nytta i utvecklingen av spelkonsolen Xbox, samt som användargränssnitt i Longhorn, säger han till IDG News.

Longhorn är kodnamnet på nästa version av Windows som väntas komma år 2006. På Autodesk är planerna inte lika offentliga.
– Microsoft har flera intressanta patent, men vi vill inte lämna ut några detaljerade produktplaner, säger Scott Borduin, teknikchef på Autodesk, som dock nämner områden som databaser, nätverk och användargränssnitt.

Microsoft har närmare 3 600 patent i USA och mer än 1 000 i Eropa. Autodesk har färre än 200 patent i i USA. Tidigare har Microsoft, liksom de flesta företag, betraktat patent som affärshemligheter. Under senare år har dock Microsoft tecknat liknande avtal med Siemens, Hewlett-Packard och IBM.

– Detta är en del av vår strategi att köpa rättigheterna till teknik som vi vill använda i våra produkter, säger David Kaefer, som uppger att Microsoft förhandlar med ett dussintal företag om liknande avtal och på sikt hoppas ha mellan 30 och 40 patentallianser.

– Mellan 30 och 40 företag är väldigt viktiga för oss att ha patentavtal med. Om du har allianser med så många, har du en enorm frihet att utveckla program. Ungefär 80 procent av alla patent innehas av denna grupp på mellan 30 och 40 företag, säger David Kaefer.