Det system som Axfood nu utvecklar bygger på Windows men ändå valde Axfood bort Microsoft SQL Server och tog i stället den svenska produkten utvecklad kring öppen källkod.

Axfoods IT-chef Mats Munkhammar förklarar det valet med att man får större möjligheter att kvalitetssäkra produkter som bygger på öppen källkod.