USA har legat i topp i tidigare års motsvarande studier, men i år flyttar Sverige upp på en topplats som ledande land när det gäller innovationsförmåga på it-området.

Det visar undersökningen Connectivity Scorecard 2010, där olika länder rankas utifrån förmågan att använda it.

Studien avser bland annat investeringar i infrastruktur och bredbandssatsningar.

Enligt professor Leonard Waverman, som är ansvarig för studien, har de ledande länderna en stark telekom- och it-sektor, hög bredbandspenetration samt en hög eller ökande användning av mobil teknik.

Studien avser 50 länder världen över.

Bakom studien står Haskayne School of Busienss på universitetet i Calgary och konsultföretaget Law & Economic Consulting Group. Den har utförts av Nokia Siemens Networks.

Läs mer på projektets webbsida.