Att neka journalister i public-service-företag rätten att blogga på sin fritid är riktigt och det aktuella företaget har även rätt att neka journalister att sitta i fullmäktige för ett politiskt parti. Det sa kulturminister Leif Pagrotsky i en interpellationsdebatt i fredags och stödde sitt resonemang på att detta faller inom ramarna för vad företaget och den anställde själva ska göra upp om.

Bakgrunden är att SVT-redaktören Per Gudmundson nyligen ställdes inför villkoret att sluta som redaktör på SVT24 eller att sluta blogga, något som föranledde den moderate riksdagsmannen Tobias Billström att interpellera Leif Pagrotsky med hänvisning till att yttrandefriheten inskränkts av statskontrollerade SVTs agerande.

Pagrotsky som inte närmare kommenterade det enskilda fallet hänvisade till att det är rimligt att arbetsgivare och arbetstagare gör upp om sidoaktiviteter utanför jobbet ” i den mån de kan skada arbetsgivarens intressen, till exempel ett intresse av en karaktär av opartiskhet”.

”Att de har regler rörande att medarbetare som uppträder som bärare av nyheter, världsbilder och debatter på sin fritid agiterar till exempel politiskt tycker jag är rimligt”, sa Pagrotsky under debatten.

- Leif Pagrotsky ser inga problem med den här ordningen. Han tycker att det är fullständigt självklart att styrelsen för SVT får fastslå i princip vilka regler de vill. Han har inga synpunkter på huruvida det är grundlagsstridiga regler eller inte, säger Tobias Billström.

Billström menar att kulturministerns uttalanden under debatten kolliderar med både yttrandefriheten och organisationsrätten. Och även om ett kollektivavtal mellan facket och anställda rymmer den typ av formuleringar som SVT åberopar i fallet med Gudmunsons blogg kan de inte tillämpas på den anställdes fritid.

- Pagrotsky har inga problem med att man i kollektivavtalet förhandlar fram den här typen av skrivningar. Problemet är ju bara att kollektivavtal - som jag ser det - bara kan omfatta det som äger rum på arbetsplatsen. Här menar han att det ska sträckas in i folks privatliv, och det är inte rimligt, säger Tobias Billström.

Det avslutande ordet i debatten om rätten att blogga hölls av Leif Pagrotsky. Han kritiserade Billströms linje och raljerande kring att den syftade till att göra nyhetsrapportering till partipolitisk debatt. Med tydligt uttalade partibeteckningar kan ”tittaren och lyssnaren se och höra vilken kommenterande eller rapporterande journalist som helst som företräder vissa partiåsikter”.

- Jag delar också uppfattningen att den journalistiska rapporteringen ska vara objektiv, men nu pratar vi om fritiden, vad man gör på sin lediga tid, säger Tobias Billström.