Det framgår av en stämningsansökan som lämnades in till Stockholms tingsrätt i dag. Enligt en utredning som Konkurrensverket utfört har Telias konkurrenter varit utsatta för så kallad marginalklämning, det vill säga att skillnaden mellan detaljistpris och grossistpris varit för liten i detaljistledet.

Det innnebär i praktiken att Telia tagit för mycket betalt av bredbandsoperatörer som velat konkurrera med Telia. Enligt Konkurrensverket har marginalen inte ens varit tillräcklig för att täcka Telias egna kostnader i detaljistledet. Det innebär enligt verket att Telia utnyttjat sin dominerande ställning på grossistmarknaden för att stärka sin ställning på slutkundsmarknaden, och att förfarandet "har utgjort ett inträdeshinder för konkurrenter på marknaden för bredbandstjänster", enligt ett pressmeddelande.

"Missbruk av dominerande ställning är en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna. Stora dominerande företag har ett särskilt ansvar", skriver Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.

Telias missbruk av dominerande ställning har enligt Konkurrensverket pågått under perioden april 2000 till och med januari 2003.

På Telia tillbakavisar man via ett pressmeddelande Konkurrensverkets påståenden om konkurrensklämning och att bolaget skulle agerat i strid med konkurrensreglerna på bredbandsmarknaden.

- Eftersom Konkurrensverket har valt att stämma oss och eftersom de valt att kalla till presskonferens väljer vi att gå ut med ett pressmeddelande och där förklarar vi vår hållning, säger Jan Sjöberg, pressansvarig på Telia.

Av pressmeddelandet framgår att Telia anser att den prissättning som ärendet avser både i grossist- och detaljistled var affärsmässigt motiverad och i linje med gällande konkurrensregler.

Telia skriver även att konkurrensklämning är en “komplicerad fråga vilket Konkurrensverkets agerande i frågan visar” och vidare att “Verket har i detta ärende tidigare framfört olika uppfattningar sedan verket började behandla frågan för tre år sedan.”.

Telia kommer att bemöta Konkurrensverkets stämning i domstol.